Η παρακολούθηση γίνεται δωρεάν μέσα από το προηγμένο internet portal Fronius Solar.web και περιλαμβάνει τη real time οπτικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης 24 ώρες το 24ωρο.

Ο Fronius Smart Meter σε μονοφασική έκδοση 63Α και τριφασική έκδοση 63Α και 50kA

Ημερήσιο διάγραμμα φ/β παραγωγής – κατανάλωσης ενέργειας

Μηνιαίο διάγραμμα φ/β παραγωγή – κατανάλωση ενέργειας – ποσοστό αυτοκατανάλωσης

Όλοι οι μετατροπείς της Fronius έχουν ενσωματωμένη ψηφιακή έξοδο 12V DC, με την οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν επιπλέον καταναλώσεις μέσω ρελέ ισχύος.

«Έξυπνος» μετρητής Fronius για net-metering

H Fronius πηγαίνει την απομακρυσμένη παρακολούθηση του φ/β συστήματος στο επόμενο επίπεδο, με την ταυτόχρονη προβολή της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου μαζί με την φ/β παραγωγή μέσα από το online portal Fronius Solar. web.

H αυστριακή, κατασκευάστρια εταιρεία φ/β μετατροπέων Fronius, επιβεβαιώνοντας και πάλι την ηγετική θέση που έχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, εξελίσσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης, για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.   Όλοι οι μετατροπείς της Fronius που εγκαθίστανται σε συστήματα net-metering παρέχουν την δυνατότητα για ταυτόχρονη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου μαζί με την φ/β παραγωγή, με την χρήση του έξυπνου μετρητή ενέργειας Fronius Smart Meter. Η δυνατότητα αυτή αφορά κάθε είδους εγκατάσταση net metering, από μικρά οικιακά συστήματα μέχρι μεγάλα εμπορικά συστήματα. Η παρακολούθηση γίνεται δωρεάν μέσα από το προηγμένο internet portal Fronius Solar.web και περιλαμβάνει τόσο τη real time οπτικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου 24 ώρες το 24ωρο όσο και την ετήσια επισκόπησης αυτής μέσω αναλυτικών γραφημάτων παραγωγής – κατανάλωσης. Επιπλέον όλες οι παραπάνω δυνατότητες είναι διαθέσιμες και μέσω smartphone ή tablet από τις αντίστοιχες εφαρμογές για Android και i-OS.

Ο «έξυπνος» μετρητής Fronius Smart Meter
O «έξυπνος» μετρητής Fronius Smart Meter είναι ένας μετρητής ενέργειας διπλής κατεύθυνσης διαθέσιμος σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις ώστε να καλύπτει κάθε είδους εγκατάσταση net-metering: 4 Μονοφασικός 63Α 4 Τριφασικός 63Α 4 Τριφασικός 50kA (με σύνδεση Μ/Σ έντασης 1-5 Α στο δευτερεύον) Τοποθετείται πολύ εύκολα στον ηλεκτρολογικό πίνακα σε ράγα DIN, όπως ένα τυποποιημένο ραγο-υλικό, ενώ η επικοινωνία του με τον inverter, γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU (RS 485), με σύνδεση ενός απλού καλωδίου επικοινωνίας το μήκος του οποίου μπορεί φτάσει το 1km. Ο Fronius Smart Meter μπορεί να τοποθετηθεί τόσο στο σημείο μέτρησης της κατανάλωσης του κτιρίου, όσο και στον κοινό κλάδο του δικτύου, μετά την σύνδεση του φ/β συστήματος.

Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του συστήματος net-metering
O τρόπος που είναι δομημένο το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού επιβραβεύει την ταυτόχρονη κατανάλωση της ενέργειας την στιγμή που παράγεται από το φ/β σύστημα. Μια σειρά από χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, συμψηφίζεται μόνο κατά το ποσοστό της φ/β ενέργειας που αυτό-καταναλώνεται (Δίκτυο διανομής, μεταφοράς, ΕΤΜΕΑΡ, κτλ). Ως αποτέλεσμα αυτού η αύξηση του βαθμού αυτοκατανάλωσης (ταυτοχρονισμός) σε ένα σύστημα net-metering, βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα της επένδυσης. Το πρώτο βήμα προς την σωστή διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας, είναι να μπορούμε να έχουμε, ακριβή εικόνα του προφίλ των καταναλώσεων. Tα συνδυασμένα γραφήματα παραγωγής - κατανάλωσης στο Fronius Solar.web, παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για την παραγωγή του φ/β συστήματος και την κατανάλωση του κτιρίου, μαζί, σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους, καθώς και για το ποσοστό της κατανάλωσης που καλύφθηκε κατευθείαν από την παραγωγή του φ/β συστήματος, την ίδια στιγμή (ποσοστό αυτό-κατανάλωσης/ταυτοχρονισμού). ΚατΆ αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουμε πλήρως, κατά την διάρκεια του έτους, τι και ποια ώρα της ημέρας καταναλώνουμε και μπορούμε να αναγνωρίσουμε πιθανές «κακές» ενεργειακές συνήθειες, ώστε να βελτιώσουμε την αυτό-κατανάλωση και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος net metering που έχουμε εγκαταστήσει.

Λύσεις διαχείρισης ενέργειας – Αύξηση αυτοκατανάλωσης
Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου μέσα από το Online portal Fronius Solar.web, ο συνδυασμός του «έξυπνου» μετρητή Fronius Smart Meter με τα προηγμένα χαρακτηριστικά των μετατροπέων της Fronius δίνει την δυνατότητα για επιπλέον λύσεις βέλτιστης διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας. Όλοι οι μετατροπείς της Fronius έχουν στον βασικό τους εξοπλισμό ενσωματωμένη ψηφιακή έξοδο 12V DC, με την οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν επιπλέον καταναλώσεις μέσω ρελέ ισχύος, όταν η παραγωγή του φ/β συστήματος ξεπερνάει την κατανάλωση του κτιρίου. Ο μετατροπέας διαβάζει τις μετρήσεις του μετρητή Fronius Smart Meter και σε περίπτωση που η παραγωγή του φ/β ξεπερνάει την κατανάλωση, μπορεί να παραμετροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες μας, ώστε ενεργοποιώντας την ψηφιακή του έξοδο να θέτει σε λειτουργία επιπλέον φορτία, όπως για παράδειγμα την αντλία θερμότητας ή την αντλία πισίνας, αυξάνοντας έτσι, το βαθμό αυτοκατανάλωσης.