Η εταιρεία WindEurope επισημαίνει την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μέλλον τους μέχρι το 2020.

Ο WindEurope για τις ΑΠΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου συνδέσμου δηλώνει πως αν τα γραφειοκρατικά εμπόδια των χωρών ξεπεραστούν και δεν υπάρξει άσκοπη καθυστέρηση, σύντομα θα απολαμβάνουμε τα αιολικά πάρκα.

    O παγκόσμιος σύνδεσμος WindEurope καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ώστε να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες που έχουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πακέτο καθαρής ενέργειας. Ο WindEurope επισημαίνει την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μέλλον τους μέχρι το 2020. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε πως το πακέτο της Επιτροπής σχετικά με τις ΑΠΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τόνισε επίσης πως κάθε κράτος ξεχωριστά πρέπει να κάνει τις δικές του ενέργειες σε εθνικό επίπεδο με στόχο την καθαρότερη ενέργεια. ‘’Επίσημα και σαφή σχέδια μέχρι το 2020 έχουν μόνο 7 από τα 28 κράτη’’ δήλωσε. Από τα κράτη-μέλη έχει ζητηθεί να «τρέξουν» το θέμα και να ξεπεράσουν κάθε είδους εμπόδια που έχουν σχετικά με τις εταιρικές συμβάσεις. Οι ΑΠΕ είναι καθοριστικός παράγοντας για τις αγορές σε όλες τις χώρες, οι οποίες θα διασφαλίσουν ένα καθαρότερο  και δικαιότερο περιβάλλον. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του συνδέσμου δηλώνει πως αν τα γραφειοκρατικά εμπόδια των χωρών ξεπεραστούν και δεν υπάρξει άσκοπη καθυστέρηση, σύντομα θα απολαμβάνουμε τα αιολικά πάρκα. Η Ευρώπη είναι πολύ κοντά στο να περάσει τη νομοθεσία και να εφαρμόσει αυτά τα φιλόδοξα σχέδια.

windeurope.org