Ολοκληρωμένα συγκροτήματα αεριοποίησης βιομάζας παντός είδους

H προέλευσή τους είναι από την Αμερική και αποτελούν τελευταίας τεχνολογίας με 20ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και χρηματοδότηση έως και 7 έτη.

Για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με συστήματα επανακύκλωσης θερμότητας που αντισταθμίζουν εξ ολοκλήρου την απώλεια τιμής kWh λόγω επιδότησης και πρόσφατης περικοπής κατά 10%. Επίσης, κινέζικα μηχανήματα σπαστήρες, αεριοποιητές και γεννήτριες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με chrpanta@yahoo.gr