Αν και το κάθε κτίριο είναι μοναδικό στα ενεργητικά και παθητικά χαρακτηριστικά του, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αρκετά κοινά προβλήματα απόδοσης και λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων, τα οποία δύναται να κωδικοποιηθούν.

Tηλ.: 210-6236388, info@greenfootprint.gr, www.greenfootprint.gr

7 απλές επεμβάσεις για οικονομία

Στις ημέρες μας η αγορά εξοικονόμησης ενέργειας έχει κατακλυστεί από ποικιλία εμπορικών προτάσεων που επικεντρώνονται στην ανάδειξη πλεονεκτημάτων των εκάστοτε οικοδομικών λύσεων και μηχανολογικών συστημάτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα βελτίωσης των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων, η λειτουργική συμβατότητά τους, το συνολικό και όχι μόνο, το επιμέρους κόστος απόσβεσης.

Από τα αποτελέσματα των ενεργειακών επιθεωρήσεων διαπιστώνουμε ότι στα περισσότερα κτίρια κατοικίας ή επαγγελματικών χρήσεων μπορεί να επιτευχθεί σημαντικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας, αν αυξήσουμε τον βαθμό απόδοσης των εγκατεστημένων συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης και αν βελτιώσουμε τη διαχείριση και τον έλεγχο λειτουργίας τους. Η βελτίωση  των συστημάτων αφορά τόσο τον χώρο του λεβητοστασίου (χώρος παραγωγής) όσο και τους χώρους χρήσης του κτιρίου (δίκτυο, τερματικές μονάδες). 
Αν και το κάθε κτίριο είναι μοναδικό στα ενεργητικά και παθητικά χαρακτηριστικά του, έχει διαπιστωθεί ότι  υπάρχουν αρκετά κοινά προβλήματα απόδοσης και λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων, τα οποία δύναται να κωδικοποιηθούν. 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις η greenfootprint προσφέρει ένα βασικό πακέτο 4+3 απλών επεμβάσεων εξοικονόμησης που απαιτούν ελάχιστο χρόνο εγκατάστασης (1-2ημέρες), δεν δημιουργούν καμία αναστάτωση στους ενοίκους ή εργαζόμενους του χώρου, κοστίζουν ελάχιστα σε σχέση με τις ακριβές λύσεις αντικατάστασης των συστημάτων (<2.000¤ κατά μέσο όρο) και επιφέρουν ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας  από 30-50%, με διάστημα απόσβεσης 12-18 μήνες.    

Προτεινόμενες επεμβάσεις για το λεβητοστάσιο 
1  Έλεγχος- καθαρισμός λέβητα. Αλλαγή- ρύθμιση μπεκ.  Έκδοση Φύλλου Συντήρησης Λέβητα
Προσφέρει έως 10% εξοικονόμηση στη θέρμανση με παράλληλα οφέλη στη:
- βελτίωση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης,
- βελτίωση της μακροζωίας του συστήματος,
- μείωση των αέριων ρύπων λόγω καλύτερης καύσης.
2  Βελτίωση της μόνωσης στο λέβητα, στο δίκτυο και στην καμινάδα. Βελτίωση της λειτουργίας της καμινάδας με τάμπερ ελκυσμού
Προσφέρει έως 15% εξοικονόμηση στη θέρμανση με παράλληλα οφέλη στη:
- μείωση των συμπυκνωμάτων στην καμινάδα,
- μείωση θερμικών απωλειών στην καμινάδα,
- αποδοτικότερη καύση στο λέβητα,
- μείωση θερμικών απωλειών στο λεβητοστάσιο.
3  Αντικατάσταση απλού κυκλοφορητή με κυκλοφορητή μεταβαλλόμενων στροφών (inverter) 
Προσφέρει έως 10% εξοικονόμηση στη θέρμανση και έως 80% στην ηλεκτρική ενέργεια του κυκλοφορητή, με παράλληλα οφέλη στη:
- μείωση των θορύβων του δικτύου θέρμανσης,
- ομαλότερη & αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου θέρμανσης,
- ασφαλέστερη λειτουργία δικτύου θέρμανσης.
4  Αντιστάθμιση θερμοκρασίας νερού στο λέβητα
Προσφέρει έως 25% εξοικονόμηση στη θέρμανση με παράλληλα οφέλη στη:
- βελτίωση θερμικής άνεσης στους χώρους χρήσης, ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς και τους ανοιξιάτικους μήνες σε συνθήκες μειωμένου φορτίου,
- εξισορρόπηση του δικτύου θέρμανσης σε συνδυασμό με τον κυκλοφορητή inverter,
- λειτουργία συστημάτων με χρονοδιακόπτη (συνήθης περίπτωση παλαιών πολυκατοικιών). 

Προτεινόμενες επεμβάσεις για τους χώρους χρήσης
5  Αντικατάσταση απλού θερμοστάτη χώρου με έξυπνο θερμοστάτη
Προσφέρει έως 20% εξοικονόμηση στη θέρμανση με παράλληλα οφέλη στον/στη:
- ακριβέστερο έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου,
- δυνατότητα προγραμματισμού και εξΆ αποστάσεως ελέγχου, 
- βελτίωση αισθήματος άνεσης στο χώρο, λόγω των πρακτικά μηδενικών μεταβολών  της επιθυμητής θερμοκρασίας.
6  Τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα
Προσφέρει έως 15% εξοικονόμηση στη θέρμανση με παράλληλα οφέλη στη:
- αποδοτικότερη λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων,
- δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας ανά χώρο
7  Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής Προσφέρει έως 60% εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια ψύξης με παράλληλα οφέλη στη:
- μείωση των αναγκών ψύξης και δροσισμού,
- βελτίωση της θερμικής άνεσης στο χώρο, ειδικά τους θερινούς μήνες.

Επικουρικά των παραπάνω επεμβάσεων προτείνονται οι συνήθεις επεμβάσεις που σταδιακά καθίστανται  υποχρεωτικές και στα παλαιοτέρα κτίρια και αφορούν την:
- Τοποθέτηση ή την αντικατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα
- Αντικατάσταση των λαμπτήρων με λα-μπτήρες ενεργειακής κλάσης Α+ 
Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες επεμβάσεις, που θεωρούνται αυτονόητες για σύγχρονα κτίρια και επιβάλλονται από την νομοθεσία έχουν μεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης από αυτές των 7 σημείων εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνει η greenfootprint.

Tηλ.: 210-6236388
info@greenfootprint.gr
www.greenfootprint.gr

Aρθρο του Λεωνίδα Μαυρίδη, Αρχιτέκτoνα Α.Π.Θ., M.Sc. Environmental Design, Τhe Bartlett School of Built Environment