Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας Meazon είναι ένα ασύρματο σύστημα μέτρησης που «διαβάζει» τις ηλεκτρικές μετρήσεις και μεταδίδει τα αποτελέσματα ασύρματα

Με το σύστημα Meazon μπορείτε να παρακολουθείτε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, με στόχο να μην υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Τα μέρη του συστήματος Meazon

Μπορείτε να προγραμματίσετε πότε θα ανάβουν ή θα κλείνουν τα φώτα του κήπου.

Ξενοδοχείο: Παρακολούθηση και ανάλυση καταναλώσεων ανά κύκλωμα – δωμάτιο – συσκευή.

Μέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο τετάρτου, δημιουργία excel αρχείων με μετρήσεις, ειδοποιήσεις, έλεγχος συσκευών.

Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 210-3629581, Φαξ 210-3630647 Email: info@nanodomi.com www.nanodomi.com

Το… Meazon θέμα της εξοικονόμησης χρημάτων

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας «Meazon» επιτρέπει σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις να εξοικονομήσουν χρήματα, να πετύχουν ένα πιο οικολογικό ενεργειακό αποτύπωμα και να αποκτήσουν άνεση, ευκολία και σιγουριά.

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας Meazon είναι ένα ασύρματο σύστημα μέτρησης που «διαβάζει» τις ηλεκτρικές μετρήσεις και μεταδίδει τα αποτελέσματα ασύρματα, σε ένα κεντρικό σημείο συλλογής δεδομένων (ΜΕΑΖΟΝ Gateway), όπου οι μετρήσεις που συλλέγονται διαβιβάζονται με διάφορους πιθανούς τρόπους (GPRS/3G, Wi-Fi, Ethernet) στο Meazon Enterprise Application στο Cloud. 

Τα κύρια προτερήματα του συστήματος είναι: 
- Παρέχει επαρκή δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων
- Αναλύει και παρουσιάζει δεδομένα χρήσιμα για την λήψη αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων
- Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί εξ αποστάσεως ηλεκτρικές συσκευές και συστήματα ή αυτόματη λειτουργία βασιζόμενη σε χρονοδιαγράμματα που ορίζονται από το χρήστη.

Τα μέρη του συστήματος Meazon
- Συσκευή μέτρησης/ελέγχου Meazon DinRail, που καταγράφει τριφασική πραγματική RMS ροή ενέργειας και οδηγεί ρελέ για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των μετρούμενων φορτίων,  είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω cloud είτε αυτόματα μέσω χρονοδιαγράμματος αποθηκευμένου τοπικά στην συσκευή.
- Συσκευή μέτρησης/ελέγχου Meazon Webplug Advanced που καταγράφει τριφασική πραγματική RMS ροή ενέργειας και ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  τα μετρούμενα φορτία,  είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω cloud είτε αυτόματα μέσω χρονοδιαγράμματος αποθηκευμένου τοπικά στην συσκευή.
- Μια ασύρματη μέθοδο μεταφοράς δεδομένων από/και προς το Meazon Gateway που βρίσκεται σε θέση απομακρυσμένη από την συσκευή μέτρησης.
- Το Cloud Application που αναλύει και παρουσιάζει δεδομένα χρήσιμα για την λήψη αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, το Cloud Application  διαχειρίζεται την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εξ αποστάσεως των συσκευών μέτρησης/ελέγχου και την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω χρονοδιαγράμματος. 
Η μετάδοση και συλλογή δεδομένων βασίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας ZigBee. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας Meazon συλλέγει μετρήσεις ενέργειας σε Watt-ώρες και ισχύ σε Watt. 
Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας Meazon μπορεί να εφαρμοστεί σε ανεξάρτητα κτίρια, ένα συγκεκριμένο κτίριο, έναν μεμονωμένο ηλεκτρικό πίνακα, ένα μεμονωμένο κύκλωμα μέσα σε έναν ηλεκτρικό πίνακα, ή και σε μεμονωμένες συσκευές τοπικά.

Οι εφαρμογές του Meazon σε ένα σπίτι ή γραφείο
- Μπορείτε να προγραμματίσετε πότε θα ανάβουν ή θα κλείνουν τα φώτα του κήπου.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε πότε θα ανάβει ή θα σβήνει το θερμοσίφωνο.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε να κλείνουν οι συσκευές κάθε φορά που είναι σε stand by κατάσταση (υπολογιστής, μηχάνημα fax, φωτοτυπικό πολυμηχάνημα κλπ). 
- Μπορείτε να προγραμματίσετε πότε θα ανοίγει ή θα κλείνει το κλιματιστικό (air condition) καθώς και τα θερμαντικά σώματα.
- Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ανά συσκευή και να εντοπίσετε τις πιο ενεργοβόρες συσκευές του σπιτιού και να προγραμματίσετε μείωση της κατανάλωσης τους ή αντικατάστασής τους.

Τα πλεονεκτήματα του Meazon σε ένα ξενοδοχείο
- Παρακολούθηση και ανάλυση καταναλώσεων ανά κύκλωμα – δωμάτιο – συσκευή.
- Δυνατότητα απομακρυσμένου κλεισίματος/ανοίγματος της παροχής κάθε δωματίου.
- Δυνατότητα διαχωρισμού ή ομαδοποίησης δωματίων, καθώς και τηλεχειρισμού συσκευών αυτών από πολλαπλά διαφορετικά σημεία (π.χ. reception desk ή/και φορητά PDA).
- Δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης συσκευών, γραμμών δωματίων σύμφωνα με συγκεκριμένες εντολές (π.χ. ηλεκτρική τροφοδότηση δωματίου).
- Aμεση αποτύπωση της κατανάλωσης μίας συσκευής ή μιας γραμμής. Παρακολούθηση της κατανάλωσης (αύξηση, μείωση) μέσα στο χρόνο.
- Αποτύπωση με ακρίβεια του αποτελέσματος που φέρουν συγκεκριμένες ενέργειες εξοικονόμησης. Για παράδειγμα: 
- Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση η μείωση της θέρμανσης κατά ένα βαθμό κελσίου.
a. Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση η επένδυση αναβάθμισης στα κουφώματα ενός δωματίου ή η επένδυση στην αποτελεσματικότερη σκίασή του.
b. Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση η επένδυση αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες led.
- Ειδοποίηση (alarm) μέσω SMS σε περίπτωση που η κεντρική παροχή  πλησιάζει το προκαθορισμένο όριο που έχει θέσει ο χρήστης. Παράδειγμα, ειδοποίηση του χρήστη ότι η κεντρική παροχή του τελευταίου τετάρτου, για την οποία υπάρχει ξεχωριστή αυξημένη χρέωση από τη ΔΕΗ- έχει φτάσει στο όριο  που έχει ορίσει ο χρήστης. Μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα το όριο να ορίζεται αυτόματα ως το 90% της μέγιστης ισχύος τετάρτου του τελευταίου διμήνου, ώστε ο χρήστης να εντοπίζει αν μπορεί να διακόψει κάποια μη κρίσιμα φορτία.
- Χρήση των μετρήσεων ως leading indicator για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης. Παράδειγμα, η σύγκριση της κατανάλωσης της γραμμής του κλιματισμού σε σχέση με τον μέσο όρο κατανάλωσης που παρουσίαζε κατά τη διάρκεια προεπιλεγμένης περιόδου, προκειμένου να προγραμματιστεί η συντήρησή του.

Η προστιθέμενη αξία του Meazon σε οικιακές εφαρμογές και μικρές επιχειρήσεις
- Παρακολούθηση και διαχείριση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, με στόχο να μην υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στα τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν  (οικιακό και μικρών γραφείων) της ΔΕΗ, άνω των οποίων υπάρχει σημαντική επιβάρυνση. Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας για τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι κλιμακωτή, με αποτέλεσμα όταν το νοικοκυριό ή το γραφείο ξεπερνάει το όριο της κάθε κλίμακας να επιβαρύνεται σημαντικά από την υπέρμετρη χρέωση της επόμενης κατηγορίας. 
- «Έξυπνη λειτουργία» ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών που ωστόσο χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση π.χ. ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ή ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα, με δυνατότητες τηλεχειρισμού από Smartphone  ή tablet καθώς και χρονοπρογραμματισμού. 
- Δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια και του σχετικού κόστους της οικίας ή του γραφείου πριν την καταμέτρηση και την εκκαθάριση από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).