Αύξηση 14% στις τιμές κινεζικών ηλιακών μονάδων στις ΗΠΑ

Η τελευταίοι ηλιακοί δασμοί, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, έχουν ήδη αντίκτυπο στις τιμές μονάδας στην Αμερική.

Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας ερευνών GTM,«Τhe 2014 U.S. China Solar Trade Dispute: Status, Strategies and Market Impacts», η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, της 2 Ιουνίου 2014, επί των αντισταθμιστικών δασμών, θα προκαλέσει τους κινέζους προμηθευτές να αυξήσουν τις τιμές για την παράδοση στις ΗΠΑ και να εξετάσουν μια σειρά από διαφορετικές στρατηγικές της αλυσίδας αξίας.

Εάν τα τελικά περιθώρια κέρδους, συμπεριλαμβανομένων τόσο του αντισταθμιστικού δασμού, όσο και των συστατικών για το αντιντάμπινγκ, υπερβούν τα προκαταρκτικά περιθώρια του 27% κατά μέσο όρο, οι προμηθευτές είναι απίθανο να διατηρήσουν τις προηγούμενες στρατηγικές αποστολών τους.

Η GTM Research προσδιορίζει και αξιολογεί τέσσερις ατομικές στρατηγικές και την πιθανή υιοθέτηση τους. Η επίδραση στις τιμές των εν λόγω στρατηγικών κυμαίνεται από 7-20%, αλλά οι πιο προσιτές στρατηγικές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις εταιρείες. Η GTM Research προβλέπει μια μέση συνολική αύξηση τιμής, της τάξης του 14%, σε μονάδες που αποστέλλονται στις ΗΠΑ από Κινέζους προμηθευτές.