Τα τρία έργα περιελάμβαναν, σε πρώτη φάση την αποξήλωση των παλιών λεβήτων στα λεβητοστάσια και έπειτα την προμήθεια, την εγκατάσταση και την σύνδεση τους στα υφιστάμενα δίκτυα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης εγκαταστάθηκε χαλύβδινος λέβητας υπερπιέσεως πετρελαίου, του οίκου THERMOLEV, ισχύος 1.000.000 (Kcal/H)

Ο λέβητας που εγκαταστάθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου είναι ελληνικής κατασκευής, του οίκου THERMOLEV, ονομαστικής ισχύος 1.500.000 (Kcal/H)

Οι τρείς λέβητες που εγκαταστάθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι του ελβετικού οίκου HOVAL, και η κατασκευή τους έγινε από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή της HOVAL στην Ελλάδα, την εταιρεία Thermil S.A.

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε 3 νοσοκομεία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, από την «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ», οι εργασίες της προμήθειας και εγκατάστασης νέων λεβήτων σε τρία Νοσοκομεία της Πελοποννήσου, στον Πύργο, την Καλαμάτα και την Σπάρτη. Τα έργα ανέλαβε η «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ», κατόπιν συμμετοχής της σε τρεις ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς.

Τα τρία έργα περιελάμβαναν, σε πρώτη φάση την αποξήλωση των παλιών λεβήτων στα λεβητοστάσια και έπειτα την προμήθεια, την εγκατάσταση και την σύνδεση τους στα υφιστάμενα δίκτυα καθώς επίσης την ρύθμιση των νέων λεβήτων και καυστήρων, τη θέση σε λειτουργία και την τελική εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσοκομείων.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
Ο λέβητας που εγκαταστάθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου είναι ελληνικής κατασκευής, του οίκου THERMOLEV, ονομαστικής ισχύος 1.500.000 (Kcal/H) και είναι χαλύβδινος, υψηλής απόδοσης και κατάλληλος για καύση ελαφρού ή βαρέως ακάθαρτου πετρελαίου, καθώς και αερίων καυσίμων. Η κατασκευή του λέβητα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ και DIN 17100, 4702 ενώ φέρει και σήμανση CE. Η απόδοση του δε, είναι εγγυημένη και μετρημένη σύμφωνα με του Γερμανικούς κανονισμούς DIN-4702. Η εγκατάσταση έγινε μέσα σε μία μόλις ημέρα από τον αποκλειστικό συνεργάτη της ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ στο Νομό Ηλείας, κο Γιώργο Τζαβάρα, Μηχανολόγο Μηχανικό και ιδιοκτήτη της εταιρείας ΕΡΓΟ ΕΣΤΙΑ ΑΒΕΕ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης εγκαταστάθηκε χαλύβδινος λέβητας υπερπιέσεως πετρελαίου, του οίκου THERMOLEV, ισχύος 1.000.000 (Kcal/H), υψηλής τεχνολογικής στάθμης και απόδοσης με ποσοστό μεγαλύτερο του 92%, ενώ διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις DIN 17100, 4702 καθώς και σήμανση CE. Η προμήθεια για το Νοσοκομείο Σπάρτης, εκτός από νέο λέβητα, περιλάμβανε και νέο διβάθμιο καυστήρα. Ο διβάθμιος καυστήρας που εγκαταστάθηκε είναι του ιταλικού οίκου RIELLO, τύπου RL 130 t.L, κατάλληλος για καύση ελαφρού πετρελαίου. Οι καυστήρες της σειράς RL είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC και η απόδοση τους είναι μετρημένη σύμφωνα με την οδηγία 92/42/EEC.
Η εγκατάσταση στο Νοσοκομείο της Σπάρτης πραγματοποιήθηκε από τον κο Τσακαλάκη Δημήτρη, αδειούχο Θερμοϋδραυλικό και αποκλειστικό συνεργάτη της ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ στον Νομό Λακωνίας.


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι τρείς λέβητες που εγκαταστάθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι του ελβετικού οίκου HOVAL, και η κατασκευή τους έγινε από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή της HOVAL στην Ελλάδα, την εταιρεία Thermil S.A. Είναι χαλύβδινοι, υψηλής απόδοσης και κατάλληλοι για καύση ελαφρού ή βαρέως ακάθαρτου πετρελαίου, καθώς και αερίων καυσίμων. Η κατασκευή των λεβήτων γίνεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 303-1 & 303-2 και τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN-4702, ενώ φέρουν και σήμανση CE. Οι διβάθμιοι καυστήρες που εγκαταστάθηκαν είναι της ιταλικής RIELLO, τύπου RLS 190M3MZ είναι μικτής καύσης κατάλληλοι τόσο για πετρέλαιο όσο και για αέρια καύσιμα. Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC και η απόδοση τους είναι μετρημένη σύμφωνα με την οδηγία 92/42/EEC.


ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Από τα συγκεκριμένα έργα αναμένεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση πετρελαίου για τα ανωτέρω Νοσηλευτικά συγκροτήματα, κατά τουλάχιστον 12% σε σχέση με τις παλαιότερες καταναλώσεις τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης κατά 40%, όταν θα γίνει η σύνδεση των Νοσοκομείων με παροχή φυσικού αερίου.
Ιδιαίτερα για την Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας η αλλαγή του συστήματος λεβήτων-καυστήρων είναι ένα μέρος της γενικότερης ενεργειακής αναβάθμισης που λαμβάνει χώρα στο κτίριο το τελευταίο διάστημα με σκοπό την αναβάθμιση των νευραλγικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης, δημιουργείται ένα πλήρως εξοπλισμένο λεβητοστάσιο που θα λειτουργεί αποδοτικά και χωρίς βλάβες, διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα των μηχανολογικών συστημάτων με ορίζοντα τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία.


Η ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ με συνέπεια τόσο στις υποσχέσεις όσο και στις υποχρεώσεις της και με άψογη συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του εκάστοτε φορέα ολοκλήρωσε τα παραπάνω δημόσια έργα με απόλυτη επιτυχία. Η προσπάθεια της ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ να προσφέρει στην ανάπτυξη του τόπου και της κοινωνίας, επενδύοντας σε ποιοτικά έργα και ποιοτικές κτιριακές εγκαταστάσεις είναι διαρκής και αναγκαία στην Ελλάδα της κρίσης και του προβληματισμού.

www.andrianos.gr