Η σημαντική αυτή διάκριση αφορά την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης εξοικονόμησης ενέργειας για την αλυσίδα Μαρινόπουλος A.E. που βασίζεται στo λογισμικό building Sense Energy Management SaaSSuite της SenseOne

«Aριστη Επίδοση» για το λογισμικό Ενεργειακής Εξοικονόμησης της SenseOne

Η SenseOne απέσπασε το βραβείο «Άριστης Επίδοσης» στην κατηγορία «Λειτουργικές Εφαρμογές – Energy Efficiency» στα πλαίσια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας των Business IT Excellence (BITE) Awards 2014.

Η σημαντική αυτή διάκριση αφορά την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης εξοικονόμησης ενέργειας για την αλυσίδα Μαρινόπουλος A.E. που βασίζεται στo λογισμικό building Sense Energy Management SaaSSuite της SenseOne.

Στην Τελετή Απονομής που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος της SenseOne, επισήμανε τη σημασία της πληροφορικής και των εφαρμογών λογισμικού για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από το συστηματικό και σε βάθος έλεγχο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σήμερα που η αναζήτηση εύκολων και γρήγορων τρόπων για τη μείωση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύεται σε θέμα υψηλής προτεραιότητας για τον επιχειρηματικό κόσμο.
«εποπτεύει»

Το building Sense είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα που προσφέρει την online εξ αποστάσεως παρακολούθηση και την ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς μεμονωμένων επαγγελματικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίου ακινήτων όπως ενδεικτικά υποκαταστημάτων τραπεζών, supermarkets, εμπορικών κέντρων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, αλυσίδωνfranchise, ενεργοβόρων βιοτεχνιών και βιομηχανιών βάσει των ημερήσιων δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του building Sense εντοπίζεται στον καθημερινό εντοπισμό των ευκαιριών μείωσης της δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια με το πάτημα ενός πλήκτρου! 

Αυτό επιτυγχάνεται με αυτοματισμούς και αλγορίθμους πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων για τη μετατροπή της ενεργειακής συμπεριφοράς των επαγγελματικών ακινήτων σε οικονομικά μεγέθη και δείκτες ενεργειακής απόδοσης (EPIs) με στόχο τον εντοπισμό των TopPerformers/BottomPerformers, την παρουσίαση τους με τη χρήση Dashboards, την οπτικοποίηση της σύγκρισης της ενεργειακής συμπεριφοράς μεταξύ ακινήτων βάσει κριτηρίων όπως γεωγραφική θέση, θερμική ζώνη, μέγεθος σε τετραγωνικά/κύκλο εργασιών/αριθμό εργαζομένων κ.α.

Η βράβευση αυτή της SenseOne αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της υψηλής εξειδίκευσης της εταιρείας
στο πεδίο του Buildings Internet-of-Energy, καθώς και της ικανότητας υλοποίησης λύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης που είναι άμεσα ανταποδοτικές και στα μέτρα της ελληνικής αγοράς.

www.senseonetech.com