Το μέλλον της θέρμανσης ανήκει στη… συμπύκνωση

Οι λέβητες συμπύκνωσης «σώζουν» την τσέπη μας και το περιβάλλον. Εξασφαλίζουν την θέρμανση στο κτίριο, την οικονομία στο πορτοφόλι αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Με απλό τρόπο, θα μπορούσε κανείς να ορίσει την συμπύκνωση ως την «τεχνολογία εκμετάλλευσης της ενέργειας των καυσαερίων». Στους συμβατικούς λέβητες, τα καυσαέρια της καύσης «χάνονται» προς το περιβάλλον, ενώ στους λέβητες αερίου συμπύκνωσης επιτυγχάνεται ανάκτηση θερμότητας από την συμπύκνωση των υδρατμών στα καυσαέρια. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων προς το περιβάλλον. Η εξοικονόμηση ενέργειας με λέβητα συμπύκνωσης κυμαίνεται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα:
- έως 15% σε παραδοσιακά συστήματα με θερμαντικά σώματα υψηλών θερμοκρασιών (600C - 800C)
- έως 20% σε μεικτά συστήματα
- έως 35% σε συστήματα θέρμανσης δαπέδου, χαμηλών θερμοκρασιών (400C - 500C)

Το μέλλον των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
Η συστοιχία λεβήτων είναι η τοποθέτηση δύο ή περισσότερων λεβήτων σε παράλληλη λειτουργία. Αντί να τοποθετηθεί ένας λέβητας μεγάλης ισχύος τοποθετούνται περισσότεροι λέβητες μικρότερης ισχύος, οι οποίοι λειτουργούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, καθώς δεν απαιτείται η λειτουργία ενός λέβητα π.χ. 300000kcal για φορτίο μόλις 20000kcal. Επιπλέον τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς εκλύονται λιγότεροι ρύποι προς το περιβάλλον, τουλάχιστον κατά 40% σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες.
Επιπλέον η μεταφορά και η τοποθέτηση στα πλέον δυσπρόσιτα και μικρών διαστάσεων λεβητοστάσια είναι εξαιρετικά εύκολη. Σε μια συστοιχία λεβήτων μπορεί να τοποθετηθούν λέβητες συνολικού φορτίου μέχρι 460kw. Ακόμα και σε περίπτωση βλάβης δεν μένει όλη η εγκατάσταση χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση ενός κεντρικού λέβητα!

Συμβατικοί λέβητες ή λέβητες συμπύκνωσης;
Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. η τοποθέτηση λεβήτων συμπύκνωσης θα είναι υποχρεωτική για τις χώρες μέλη της, από το δεύτερο (περίπου) εξάμηνο του 2015. Πρόκειται για ένα θετικό μέτρο, καθώς οι λέβητες συμπύκνωσης παρέχουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες αερίου, καθώς επίσης και μικρότερα ποσοστά έκλυσης ρύπων προς το περιβάλλον. Μοιάζουν, επομένως, «μονόδρομος» στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος.
Βέβαια, οι συμβατικοί λέβητες είναι φθηνότεροι, κατά περίπου 40% σε σχέση με τους λέβητες συμπύκνωσης, ωστόσο, η οικονομική διαφορά δεν είναι μεγάλη, πόσο μάλλον απαγορευτική για μια τέτοια επένδυση! Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, οι λέβητες συμπύκνωσης αποτελούν την ιδανική επιλογή. Οι συμβατικοί λέβητες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εναλλακτική, αλλά όχι προτιμητέα λύση, μόνο για όσους καταναλωτές επιλέγουν με μοναδικό κριτήριο αγοράς την τιμή του προϊόντος.

Λέβητες κατασκευασμένοι από «χυτό» κράμα αλουμινίου-πυριτίου
Η κατασκευή του κορμού του λέβητα από χυτό κράμα αλουμινίου-πυριτίου είναι η βέλτιστη λύση για τους λέβητες συμπύκνωσης. Το κράμα αυτό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα όξινα συμπυκνώματα που παράγονται κατά την καύση.
Από τη μία πλευρά, το πυρίτιο βελτιώνει την αντίσταση στη διάβρωση που προκαλεί το νερό που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, ενώ, παράλληλα, το αλουμίνιο είναι ένας πολύ καλός αγωγός της θερμότητας (7 φορές μεγαλύτερο από τον χάλυβα). Ως εκ τούτου η εναλλαγή της θερμότητας καθίσταται μεγαλύτερη. Επιπλέον, το χαμηλό βάρος του αλουμινίου (3 φορές ελαφρύτερο από τον χάλυβα) καθιστά ευκολότερη την μεταφορά και τοποθέτηση των λεβήτων ακόμα και στα πιο μικρά λεβητοστάσια.

Λέβητες αερίου συμπύκνωσης μεταβλητής ισχύος
Mε την πρόοδο της τεχνολογίας και την συνεχή απαίτηση για οικονομικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον συστήματα, οδηγηθήκαμε από την συμβατική τεχνολογία στην τεχνολογία χαμηλών θερμοκρασιών και εν συνεχεία στην τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης μεταβλητής ισχύος.
Οι λέβητες αυτοί θα μπορούσαν, κατά κάποιο τρόπο, να χαρακτηριστούν ως «inverter», καθώς το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μεταβολή της ισχύος λειτουργίας τους σε σχέση με την ονομαστική ισχύ τους.
Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις θερμικών φορτίων, οι λέβητες μεταβάλουν την ισχύ λειτουργίας τους και εξοικονομούν ενέργεια που φθάνει μέχρι και 35%.

Κεντρικός λέβητας αερίου ή ατομικός επιτοίχιος λέβητας αερίου;
H τοποθέτηση ατομικών επιτοιχίων λεβήτων είναι σύνηθες φαινόμενο στις πολυκατοικίες όπου κατά κύριο λόγο οι καταναλωτές θέλουν να αυτονομηθούν από την κεντρική εγκατάσταση λεβητοστασίου.
Ωστόσο, μεταξύ των δύο αυτών επιλογών, θα λέγαμε ότι αποτελεί «ορθότερη μηχανολογική λύση» η τοποθέτηση ενός κεντρικού λέβητα του οποίου το κόστος συντήρησης επιμερίζεται στους ενοίκους της πολυκατοικίας ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης του κάθε ενοίκου.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί, μέσα σε όλες τις παραμέτρους, και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που διαθέτει ένας κεντρικός λέβητας σε σχέση με έναν επιτοίχιο λέβητα αερίου. Ωστόσο σε περίπτωση δισεπίλυτων διενέξεων μεταξύ των ενοίκων, η τοποθέτηση ατομικών λεβήτων κρίνεται επιβεβλημένη.

Βαθμός απόδοσης πάνω από 100%!
Έχει καθιερωθεί να υπολογίζεται ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης ενός λέβητα βάσει της κατώτερης θερμογόνου δύναμης, ενώ δεν υπολογίζεται καθόλου η επιπλέον ενέργεια που θα μπορούσε να εξαχθεί από την ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του λέβητα. Όταν ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστικό βαθμό απόδοσης 90% καταναλώσει 1m³ καυσίμου, παράγει (8.130 * 0.9)= 7.317Kcal.
O πιο σύγχρονος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης και ελεγχόμενη παροχή οξυγόνου μέσω των ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενων στροφών του ανεμιστήρα, έχει αντίστοιχο βαθμό απόδοσης έως και 95%! Επομένως, με το ίδιο 1m³ φυσικού αερίου παράγει (8.130 * 0.95) = 7.723Κcal + 1.032Kcal (από ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του) = 8.755Kcal. Άρα έχει «συμβατικό» βαθμό απόδοσης: 8.755 / 8.130 = 1.08 ή 108%, και με πιο απλά λόγια είναι κατά τουλάχιστον 20% οικονομικότερος από τον απλό λέβητα!

Άρθρο του Χάρη Μαυρή, Μηχανολόγου της KLIMATIKA