Ο πετροβάμβακας βρίσκεται είτε σε ρολά-παπλώματα (μαλακά προϊόντα), είτε σε πλάκες (μορφοποιημένα, σκληρότερα προϊόντα).

Το FIBRANgeo ΒP-ETICS είναι ένα μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται και για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation products).

Θερμοπρόσοψη και ασφάλεια!

Ο ρόλος των υλικών για την πυρασφάλεια της κατασκευής και η εξέλιξη στη μόνωση στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ).

Τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ), αποτελούν πλέον, με βάση και τα στατιστικά στοιχεία, μια από τις σημαντικότερες επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης των κατασκευών στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή των ΣΣΕΘ αναπτύχθηκε αρχικά στην κεντρική Ευρώπη αλλά η τεχνολογία τους εξελίσσεται συνεχώς. Η νέα αυτή, για τα ελληνικά δεδομένα, κατασκευαστική πρακτική, εμπεριέχει πλήθος τεχνικών λεπτομερών και ειδικές απαιτήσεις, κρίσιμες για την επιτυχία της εφαρμογής και άγνωστες ακόμη σε σημαντικό αριθμό ελλήνων μηχανικών. Η επιλογή των υλικών και η κατανόηση της μεθοδολογίας στη κατασκευή των ΣΣΕΘ, είναι ουσιαστικής σημασίας για το μελετητή, τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα μηχανικό, ώστε να αποφύγει δυσάρεστα αποτελέσματα σε θέματα αρχιτεκτονικού τελειώματος, λειτουργικότητας και απόδοσης της μόνωσης, αλλά και ασφάλειας της κατασκευής. 

Δυστυχώς το τελευταίο, η ασφάλεια της κατασκευής και ειδικότερα η υποχρεωτική τήρηση των απαιτήσεων πυροπροστασίας, φαίνεται πως όχι μόνο δεν αποτέλεσε στοιχείο προβληματισμού των κατασκευαστών ΣΣΕΘ, αλλά πέρασε απαρατήρητο ακόμη και μεταξύ των κρατικών οργανισμών που επιβλέπουν την τήρηση των κανονισμών δόμησης, γεγονός που αποδεικνύει πως η κατασκευή των ΣΣΕΘ χρειάζεται περισσότερη πίστωση χρόνου προκειμένου να πούμε πως βρίσκεται σε ώριμη φάση από πλευράς τεχνογνωσίας και στην Ελλάδα.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός
Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο επιδότησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευών, ο κυριότερος όγκος των εργασιών κατασκευής ΣΣΕΘ βλέπουμε να αφορά χρήση αφρωδών μονωτικών, κατά παράβαση, ως επί το πλείστον, των απαιτήσεων του εθνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων Π.Δ. 71/88 Άρθρο 3.3.3, για χρήση άκαυστων υλικών, όπως είναι ο Πετροβάμβακας, σε εξωτερικούς τοίχους κτηρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας, για εξωτερικούς τοίχους κτηρίων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 3 m από την οικοδομική γραμμή ή από άλλο κτήριο, είναι υποχρεωτική η πλήρης πυραντίσταση πυροδιαμερισμάτων και η χρήση μόνο άκαυστων μονωτικών υλικών (ειδικού τύπου Πετροβάμβακας). Για λοιπές περιπτώσεις (απόσταση μεγαλύτερη των 3 m) απαιτείται ειδική πιστοποίηση της εξωτερικής επένδυσης (δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας με βάση τα πρότυπα BS 476 Part 6 «Fire propogation» και Part 7 «Surface spread of flame» και κατηγοριοποίηση – κατηγορίες 1,2 και 3) που ελάχιστα ΣΣΕΘ αφρωδών μονωτικών πιθανόν να έχουν.

Πέρα όμως του τυπικού θέματος, της αγνόησης του κανονισμού από μελετητές, κατασκευαστές, πολεοδομίες, πυροσβεστική και των σοβαρών νομικών επιπτώσεων για του εμπλεκόμενους, τίθεται σοβαρό θέμα ουσίας όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Κτηρίων αλλά και των ίδιων των κτηρίων ως οικοδομήματα. Και αυτό διότι ακόμη και αν δεν θρηνήσουμε θύματα, που όλοι το απεύχονται, ήδη από τους 270ο C (θερμοκρασία που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα σε συνθήκες πυρκαγιάς), αρχίζει να χάνεται η συνάφεια μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού και προκαλούνται σοβαρές ρωγμές στο φέροντα οργανισμό. Για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτηρίου, μετά από μια πυρκαγιά, απαιτούνται υψηλού κόστους ειδικές επεμβάσεις με εποξειδικές ρητίνες και ανθρακονήματα.

Η σημασία του Πετροβάμβακα
Ο Πετροβάμβακας, ως άκαυστο θερμομονωτικό υλικό κατατάσσεται στην υψηλότερη ευρωπαϊκή κατηγορία αντοχής στη φωτιά (Euroclass Α1 κατά ΕΝ 13501) και προσφέρει την απαιτούμενη, από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, πυροπροστασία.

Η επιλογή των υλικών
Δυστυχώς, ήδη σημαντικός αριθμός ευαίσθητων Δημοσίων Κτηρίων (Σχολικά, Νοσοκομειακά, Δημοτικά, Δημόσιας Διοίκησης, κτλ.) προφανώς και των περισσοτέρων ιδιωτικών, έχουν επενδυθεί με αφρώδη μονωτικά, μετατρέποντάς τα σε βραδυφλεγείς βόμβες σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα αυξάνουν και το κόστος ασφάλισης τους.
Στο γενικότερο θολό τοπίο, θα ήταν άδικο να μην αναφέρουμε και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως αυτό του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Σχολικών Κτηρίων Δήμου Αθηναίων, οι προδιαγραφές των οποίων μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα για μελλοντικές μελέτες, καθώς οι μελετητές, με σοβαρή επιστημονική προσέγγιση, λαμβάνουν υπόψη τους και το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009 για την κατασκευή των ΣΣΕΘ και τις διατάξεις του Π.Δ. 71/88 για την πυροπροστασία και την ασφάλεια των Σχολικών Κτηρίων με χρήση Πετροβάμβακα. 

Αναλύοντας λοιπόν το πρόβλημα, γίνεται αντιληπτό πως ο σύγχρονος μελετητής, οφείλει να επιλύει το πρόβλημα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, αντιλαμβανόμενος πως η ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατασκευής δεν είναι μια ανεξάρτητη εργασία αποκομμένη από τη συνολική προστασία που πρέπει να εξασφαλίζεται στο κτήριο. Κρίσιμη είναι η ορθή επιλογή του μονωτικού υλικού, ως προς τη λειτουργικότητα της μόνωσης σε βάθος χρόνου (βέλτιστη υγροθερμική συμπεριφορά), αλλά και η επίτευξη πλήθος παράλληλων λειτουργιών (πυροπροστασία, ηχομόνωση, παθητικός αερισμός, εσωτερική ποιότητα διαβίωσης, θερμική άνεση), που εν προκειμένω στα ΣΣΕΘ μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με τη χρήση Πετροβάμβακα.

Γιατί το FIBRANgeo BP-ETICS είναι ιδανική επιλογή για ΣΣΕΘ:
Οι θερμομονωτικές πλάκες FIBRANgeo BP-ETICS, με τις πλεκτές ίνες, την υψηλή πυκνότητα και τη μεγάλη μηχανική αντοχή, είναι ειδικά σχεδιασμένες και πιστοποιημένες για θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με τη μέθοδο εφαρμογής Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ).
  • Ο πολύ χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λD=0,036 W/mK), εγγυάται την άριστη θερμομόνωση του τοίχου και πολύ υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. 
  • Η υψηλότερη κατηγορία αντοχής στη φωτιά Α1 (άκαυστο), εξασφαλίζει την αναγκαία πυροπροστασία του κτηρίου, σύμφωνα με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις τήρησης του αυστηρού κανονισμού πυροπροστασίας ΠΔ 71/88. 
  • Ο πολύ υψηλός συντελεστής ηχοαπορρόφησης (αw = 0,95), εξασφαλίζει την ησυχία στο εσωτερικό του κτηρίου, γιατί βελτιώνει την ηχομόνωση των τοίχων κατά 10 έως 15 dB, και μειώνει τον εισερχόμενο θόρυβο κατά τουλάχιστον 70 %.
  • Ο πολύ μικρός συντελεστής αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών (μ = 1), εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαπνοή και τον πραγματικό παθητικό αερισμό του κτηρίου.
  • Η μη υγροσκοπικότητα και η χαμηλή απορρόφηση νερού (WS < 1 kg/m2), η υψηλή διαπνοή και η ανόργανη σύστασή του (ορυκτό πέτρωμα), εξασφαλίζουν την άριστη συμπεριφορά στην ατμοσφαιρική υγρασία και τη σταθερή ενεργειακή απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτηρίου.
Με βάση το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων που προσφέρει ο πετροβάμβακας, δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο στον οποιονδήποτε να προβλέψει την εξέλιξη της κατασκευής των ΣΣΕΘ και στην Ελλάδα.

Άρθρο του Χρήστου Χατζηάστρου, Χημικού, MSc. Χημείας Δομικών Υλικών,
Υπ. Δρ. Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης FIBRAN AE

Ενεργειακά τζάμια: Τετραπλάσια αντοχή και μέγιστη προστασία!

Μόνωσε το σπίτι σου με χρηματοδότηση!

Κάντε την κουζίνα σας ... «πράσινη!»

«Προγραμμάτισε» το σπίτι σου και βάλε τέλος στις ενεργειακές διαρροές!

Ποιότητα στην θέρμανση, την ψύξη & την ύδρευση

Αξιόπιστη λύση στην εξοικονόμηση ενέργειας

Η Wilo φέρνει στην αγορά τη νέα Γενιά Κυκλοφορητών Yonos Pico

Νέα Φ/Β πλαίσια για υψηλές αποδόσεις!

Nέο ψυγείο InstaView Door-in-Door από την LG

Νέα μονάδα διαχείρισης απορριμάτων στην Ζάκυνθο

Συναντήσεις του Αν. ΥΠΕΝ εν όψει του νομοσχεδίου για την Ανακύκλωση

Διαρροή κειμένου της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ε.Ε. - Ιαπωνίας!

Γλίτωσε χρήμα από το ρεύμα τώρα!

Τα LED «νικητές» σε όλες τις συγκρίσεις!

Πρόσκληση στο φόρουμ «Επενδύοντας στις σιδηροδρομικές μεταφορές»

Υπέρβαση του ορίου όζοντος στην Αθήνα

Μεταξύ των κορυφαίων η INTERAMERICAN!

περισσότερα »