Αδειοδότηση ΥΠΕΚΑ για πρωτοεμφανιζόμενη μονάδα παραγωγής βιομάζας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς για την κατασκευή και λειτουργία δύο πρωτοεμφανιζόμενων δραστηριοτήτων, μία εκ των οποίων αφορά την παραγωγή βιομάζας.

Οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αφορούν την κατασκευή και λειτουργία χερσαίας μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο, στη θέση «Τσουμπάρια» περιοχής Παλυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέα υλοποίησης είναι η «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΓΗΣ ΑΡΤΑΣ».

Λόγω του γεγονότος ότι η παραγωγή βιομάζας από μικροφύκη, είναι πρωτοεμφανιζόμενη δραστηριότητα, για την οποία δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένη τεχνογνωσία, η εν θέματι καλλιέργεια θα γίνει σε δύο Φάσεις Υλοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φάσης η δραστηριότητα θα καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος με δυναμικότητα 50kg βιομάζας ανά ημέρα, ενώ στη Δεύτερη Φάση η δραστηριότητα θα επεκταθεί έως και δέκα στρέμματα, με δυναμικότητα περίπου 500Kg ημερησίως.

Οι χώροι της μονάδας περιλαμβάνουν τις δεξαμενές καλλιέργειας (312 δεξαμενές καλλιέργειας και 24 καθαρού νερού), το ξηραντήριο, το εργαστήριο, τα γραφεία, τις αποθήκες και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Ο Χώρος των Δεξαμενών Καλλιέργειας θα καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος, ενώ ο αριθμός των δεξαμενών δεν θα υπερβαίνει τις 500 ανά στρέμμα. Το ξηραντήριο θα τοποθετηθεί πλησίον των κλειστών δεξαμενών, και θα είναι τύπου θερμοκηπίου με μήκος 100m, πλάτος 5m και μέγιστο ύψος 3,58m. Πλησίον αυτού θα τοποθετηθούν ηλιακά πάνελ, μία δεξαμενή νερού, ένα ηλεκτρικό μοτέρ κίνησης (ισχύος 2KW), και ένας διάδρομος κύλισης.


Εκτός από το άνωθι έργο, αδειοδοτήθηκε και η κατασκευή και λειτουργία χερσαίας μονάδας εκτροφής Αχινού, του ενδημικού είδους Paracentrotus lividus, δυναμικότητας 30tn ανά παραγωγική περίοδο (24-30 μήνες), στη θέση «Μαυρονέρι» στο Βαρικό, Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα την «Ε. ΣΑΜΑΡΑ – Δ. ΣΑΜΑΡΑ».

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αχινού του είδους Paracentrotus lividus με μέγιστη δυναμικότητα 30tn ανά παραγωγική περίοδο (24-30 μήνες).