Μονάδα αφαλάτωσης 500m3/ημέρα

Αντίστροφη Ώσμωση 6 Σταδίων

Compact Αποσκληρυντής

Λιγότερα έξοδα - Καλύτερη ποιότητα νερού

H εταιρεία ΤΕΜΑΚ ανταποκρινόμενη στις επιταγές των καιρών εφαρμόζει σήμερα πρωτοποριακές λύσεις επεξεργασίας νερού. Γιατί στην ΤΕΜΑΚ ξέρουμε το νερό καλύτερα.

Η TEMAK στην υπηρεσία του τουρισμού
Απευθυνόμαστε όπου υπάρχει ανάγκη σε επεξεργασία του νερού, με γνώμονα τη Διασφάλιση ποσότητας και ποιότητας νερού για όλες τις χρήσεις, το χαμηλό λειτουργικό κόστος του Ξενοδοχείου και της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Μέρος της δουλειάς μας είναι να προτείνουμε, να μελετάμε και να σχεδιάζουμε συστήματα επεξεργασίας νερού, αφαλατώσεις θαλασσινού και υφάλμυρου νερού για τα ξενοδοχεία αλλά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, στις παράκτιες και νησιώτικες περιοχές. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για να το πετύχουμε είναι πάντα υψηλής τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό και αναλόγως της δυναμικότητας του εκάστοτε συστήματος, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αγγίξει μέχρι και το 50%. Αυτό συνεπάγεται όφελος τόσο από οικονομικής άποψης όσον αφορά τον επιχειρηματία όσο και από περιβαλλοντικής άποψης με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, την μειωμένη χρήση απορρυπαντικών και των χημικών για τη λειτουργία της επιχείρησης. Στα οικονομικά οφέλη περιλαμβάνεται, φυσικά, και η απόσβεση ενός συστήματος αφαλάτωσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε μια έως τρεις σεζόν λειτουργίας του ξενοδοχείου (ο χρόνος απόσβεσης εξαρτάται από το πόσο κοστίζει σήμερα το m3 νερού στο ξενοδοχείο, από τις καταναλώσεις του ξενοδοχείου και από διάφορους άλλους παράγοντες).

Από τo 2011, η πολιτική ποιότητας της ΤΕΜΑΚ έχει συναντήσει και την περιβαλλοντική πιστοποίησή της. Διανύοντας τη δεύτερη τριετία πιστοποίησής μας κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, πιστεύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και μεριμνούμε για τη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού, φιλικών προς το περιβάλλον. Επίκεντρο των δράσεών μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε τις διαδικασίες που ορίζει το περιβαλλοντικό πρότυπο και φροντίζουμε να ενημερώνουμε διαρκώς τους πελάτες μας για χρήση συστημάτων που παρέχουν άριστη ποιότητα νερού και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία τους αποφέρουν οφέλη.

Καθαρό νερό και στο σπίτι
H εταιρεία ΤΕΜΑΚ ανταποκρινόμενη στις επιταγές των καιρών εφαρμόζει σήμερα πρωτοποριακές λύσεις επεξεργασίας νερού. Εκμεταλλευτείτε τα οφέλη των οικιακών συσκευών επεξεργασίας νερού, παρέχοντας μακροβιότητα στις συσκευές σας, αλλά και ποιοτικό νερό στην επιχείρηση και το νοικοκυριό σας, στην οικογένεια σας, στους επισκέπτες σας.
  • Αφαίρεση αλάτων, μικροοργανισμών, μικροβίων, οργανικών ουσιών, οσμών, χλωρίου, σωματιδίων, νιτρικών, αμμωνιακών, και άλλων επιβλαβών στοιχείων από το νερό.
  • Αποστείρωση του νερού από τυχόν μικρόβια και μικροοργανισμούς που περιέχονται σε αυτό.
  • Μείωση στις καταναλώσεις απορρυπαντικών, χημικών, καθαριστικών κ.λ.π.) 
  • Μικρότερη σπατάλη φυσικών πόρων 
  • Μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την μειωμένη χρήση των απορρυπαντικών και χημικών 
  • Ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου και απορριπτόμενου νερού
  • Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης νερού
  • Μακροζωία των συσκευών που χρησιμοποιούν το νερό και την προστασία του δικτύου, των ηλεκτρικών συσκευών σας, καθώς και του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού ή της επιχείρησής σας.
Για την επεξεργασία του νερού χρησιμοποιούνται από την ΤΕΜΑΚ ειδικά φίλτρα συγκράτησης των στερεών αιωρημάτων, συστήματα φίλτρανσης, συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας, συσκευές αντίστροφης ώσμωσης και αποσκλήρυνσης.

Ποιότητα ζωής
Υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης ή και αναβάθμισης του νερού. Εμείς στην ΤΕΜΑΚ μπορούμε να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη λύση με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με τα τεχνοοικονομικά κριτήρια. Σχεδιάζουμε τις πιο αποδοτικές και αξιόπιστες λύσεις ώστε να αποσβέσετε την επένδυσή σας σύντομα αλλά και να απολαμβάνετε ποιοτικό και καθαρό νερό με οικονομία. Προστατεύουμε το Περιβάλλον, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πηγές νερού και ενέργειας!

ΝΑΙ, λοιπόν στα «Πράσινα Κτίρια» με συστήματα επεξεργασίας νερού με μικρές καταναλώσεις ενέργειας και αναλωσίμων και με τη μείωση χρήσης των απορρυπαντικών και των χημικών στο 50%. Γιατί ποιότητα στο νερό που πίνουμε και χρησιμοποιούμε συνεπάγεται ποιότητα ζωής.

Άρθρο του κ. Ευστάθιου Μάτου
Διευθυντή Πωλήσεων της TEMAK A.E.
Τηλ.: 210 - 2581583, www.temak.gr