ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π: Θερμομόνωση και «άκαυστα» υλικά

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διογκωμένης Πολυστερίνης παραθέτει τις απόψεις του σχετικά με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας των Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) στα κτίρια.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το κείμενο του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π