Η Τράπεζα αποβλέπει και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα

Άρθρο της κας. Έλενας Πριμικήρη, Διευθύντριας Εργασιών Περιβαλλοντικής Τραπεζικής του Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς

«Η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί και αναπτύσσει σειρά εξειδικευμένων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών»

Προτεραιότητα της τράπεζας η υποστήριξη καινοτόμων και αξιόλογων δράσεων επιχειρηματιών και ιδιωτών με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Εδώ και μία δεκαετία και στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Στρατηγικής της, η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί, αναπτύσσει και προωθεί σειρά εξειδικευμένων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών που χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν καινοτόμες και αξιόλογες δράσεις επιχειρηματιών και ιδιωτών με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Πέρα από την ενίσχυση των δράσεων αυτών, η Τράπεζα αποβλέπει και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα καθώς και στην προώθηση επενδύσεων που συνδέονται με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, την υπεύθυνη και βιολογική γεωργία, τη διαχείριση αποβλήτων και νερού, την πράσινη χημεία, τον οικοτουρισμό-αγροτουρισμό και τις πράσινες μεταφορές.


Τα προϊόντα αυτά είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να διευκολύνονται τόσο οι επενδυτές όσο και οι ιδιώτες πελάτες που προβαίνουν σε φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις, παρέχοντας ευνοϊκότερους όρους και ευέλικτες διαδικασίες. Ταυτόχρονα, προσφέρεται εξειδικευμένη καθοδήγηση με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων τους. Επιπλέον, με στοχευμένες δράσεις, όπως το Green Banking Portal, προωθούνται εταιρείες των οποίων τα παρεχόμενα προϊόντα ανήκουν στους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η Πράσινη Κίνηση, μια σειρά δηλαδή από προωθητικές ενέργειες που προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις σε σειρά οικολογικών προϊόντων τα οποία αγοράζονται μέσω προσωπικού δανείου ή καρτών της Τράπεζας Πειραιώς.


Τέλος, ως προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών, με τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, την δραστηριοποίησή τους σε νέους καινοτόμους τομείς και την προσαρμογή υφιστάμενων επιχειρήσεων σε νέα πρότυπα. Τα παρεχόμενα τραπεζικά προϊόντα αλλά και οι σχετικές πράσινες υπηρεσίες συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη όπου οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον λειτουργούν παράλληλα σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.


Τα δέκα αυτά χρόνια έγιναν πολλά. Στηρίχτηκαν οι κλάδοι της πράσινης επιχειρηματικότητας με σημαντικές χρηματοδοτήσεις με συνέπεια τη δημιουργία ή διατήρηση πάνω από 17.000 θέσεων εργασίας. Δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ισχύ 800 MW αλλάζοντας το τοπίο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Ακόμα και την τελευταία τριετία και παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για τη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας ήρθε πρόσφατα με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Προϊόντος (Product Award for Sustainable Development)» των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 στην Ελλάδα, να απονέμεται στην Τράπεζα Πειραιώς για τα Πράσινα Προϊόντα και τις Πράσινες Υπηρεσίες της. Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος).