Η γη στις υπηρεσίες της θέρμανσης

Η εφαρμογή ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού, μπορεί να βάλει «stop» στα υπερβολικά έξοδα θέρμανσης μιας κατοικίας.

Μία εναλλακτική πρόταση θέρμανσης και ψύξης για την αποφυγή του υψηλού κόστους των συμβατικών καυσίμων, αποτελεί και η γεωθερμία, καθώς ένα σχετικό σύστημα κλιματισμού, προσφέρει ενεργειακή και χρηματική εξοικονόμηση σε συνδυασμό με ποιοτική θέρμανση, ψύξη αλλά και ζεστό νερό χρήσης.

Πώς λειτουργεί
Το γεωθερμικό σύστημα έχει ως βασικό άξονα της λειτουργίας του, την εκμετάλλευση της ενέργειας του υπεδάφους, η οποία και διατηρείται σταθερή όλο το χρόνο. Έτσι λοιπόν, η θέρμανση του κτιρίου επιτυγχάνεται, μέσω της απορρόφησης της θερμότητας του υπεδάφους και της μεταφοράς της θερμότητας αυτής στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ η ψύξη του κτιρίου επιτυγχάνεται, μέσω της απόρριψης της θερμότητας από το κτίριο προς το υπέδαφος.Η αντικατάσταση ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης σε ένα υφιστάμενο κτίριο, είναι εφικτή, όταν στο εσωτερικό του σπιτιού είναι ήδη εγκατεστημένη ενδοδαπέδια θέρμανση ή και μονάδες εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας αέρα [fan coil units]. Στην περίπτωση αυτή απλώς καταργείται και απομακρύνεται η υφιστάμενη συμβατική πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητας πετρελαίου ή αντλία θερμότητας) και στη θέση της τοποθετείται μια γεωθερμική αντλία θερμότητας αντίστοιχης ισχύος. Πιο συχνά όμως συναντάμε συνδυασμό ενός συμβατικού λέβητα πετρελαίου με κλασικά σώματα καλοριφέρ. Τότε ο μόνος τρόπος να συνδυαστεί το γεωθερμικό σύστημα με ένα δίκτυο καλοριφέρ χωρίς επεμβάσεις στο εσωτερικό δίκτυο, είναι να είναι συνδεδεμένα παράλληλα, δηλαδή να καταλήγουν σε συλλέκτη με ξεχωριστές σωληνώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν τα σώματα είναι συνδεδεμένα σε σειρά το γεωθερμικό σύστημα δε μπορεί να αποδώσει και χρειάζονται επεμβάσεις στο εσωτερικό δίκτυο, γεγονός που ίσως καθιστά ασύμφορη οικονομικά μια τέτοια εφαρμογή.

Επιλογή συστήματος 
Η επιλογή του συστήματος πρέπει να γίνει μετά από εκτενή μελέτη του χώρου από τον εγκαταστάτη, ο οποίος θα προσδιορίζει τον τύπο του κυκλώματος ανάλογα με την ύπαρξη ή μη νερού στην περιοχή αλλά και τον διαθέσιμο περιβάλλοντα χώρο. 
Κλειστό Κύκλωμα: Τεχνητή ανακυκλοφορία νερού σε σωληνώσεις ενταφιασμένες στο υπέδαφος - διαθέσιμος χώρος ίσος με τον κλιματιζόμενο. Ένα οριζόντιο σύστημα με σπειρωτή διαμόρφωση των σωλήνων απαιτεί εξωτερικό χώρο περίπου τόσα τετραγωνικά, όσα είναι και ο χώρος που θα κλιματιστεί. Δηλαδή για μια κατοικία 100 τ.μ. χρειαζόμαστε περίπου τόσο χώρο εξωτερικά όσο για ένα οριζόντιο κύκλωμα, το οποίο τοποθετείται στο 1,2-1,5 m, βάθος. 
Κωνικό Σύστημα: Διαμόρφωση σωληνώσεων σε μορφή κώνου ώστε να τοποθετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος (3,5m) – εξοικονόμηση χώρου σε πλάτος.

Απόδοση και απόσβεση
Η ενεργειακή διεργασία που εκτελεί ένα γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού πραγματοποιείται με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που όμως είναι πολύ μικρή, διότι η θερμοκρασία που επικρατεί στο υπέδαφος είναι πολύ κοντά στη θερμοκρασία των 20oC που θέλουμε να επιτύχουμε στο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτός είναι και ο λόγος που τα γεωθερμικά συστήματα κλιματισμού εμφανίζουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης. Το ποσοστό της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται κατά τη λειτουργία ενός γεωθερμικού συστήματος είναι πολύ υψηλό, αφού αγγίζει το 55% στη λειτουργία θέρμανσης και το 45% στη λειτουργία ψύξης. Είναι φανερό λοιπόν πως, το κόστος επένδυσης πρόκειται να αποσβεστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.   

Πλεονεκτήματα 
+ Μειωμένη ανάγκη συντήρησης 
+ 3-5 φορές μεγαλύτερη απόδοση από ένα συμβατικό σύστημα
+ Θέρμανση και δροσισμός σε ένα σύστημα
+ Φιλικό προς το περιβάλλον
+ Ζεστό νερό χρήσης
+ Δυνατότητα επιδότησης

Μειονεκτήματα  
- Ανάγκη ύπαρξης αρκετού διαθέσιμου χώρου στο υπέδαφος
- Πιθανή ανάγκη επεμβάσεων στο εσωτερικό δίκτυο 
- Δεν είναι η κύρια πηγή θέρμανσης