Το PIDbox αναζωογονεί τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που έχουν επηρεαστεί από το φαινόμενο PID

1ο Βήμα: Φωτοβολταϊκό πλαίσιο επηρεασμένο από το PID, 2ο Βήμα: Βελτίωση του φωτοβολταϊκού πλαισίου μετά από 5 ημέρες λειτουργίας του PIDbox, 3ο Bήμα: Αναζωογόνηση του φωτοβολταϊκού έως 95%, μετά από 30 ημέρες λειτουργίας του PIDbox

Η εγκατάσταση των ILUMEN PID Boxes έχει ως στόχο την αντιστροφή του PID φαινομένου και την αναζωογόνηση των πλαισίων.

To measure is to Know! www.pidpox.eu

Ελβετική εταιρεία με 27 χρόνια εμπειρία στα φωτοβολταϊκά και μόνο!

Ο «γιατρός» των φωτοβολταϊκών! (video)

Η σταδιακή μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων μπορεί τώρα να αναστραφεί με την τοποθέτηση του PIDbox, το οποίο διαθέτει πιστοποιημένα αποτελέσματα από δοκιμές σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις παρουσιάζουν το αργότερο μετά από δύο έτη κάποια δυσλειτουργία ή ανάγκη αναβάθμισης. Για παράδειγμα, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι ο επηρεασμός σχεδόν όλων των εγκατεστημένων πλαισίων με το φαινόμενο PID, με αποτέλεσμα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της εγκατάστασης να μην αποδίδουν την αναμενόμενη ενέργεια.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη σωστής λειτουργίας και υψηλής παραγωγικότητας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ο έλεγχος αύξησης της απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος και η βελτιστοποίηση των πλαισίων με τη χρήση των iLUMEN PID Mini Boxes είναι ένα απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών συντήρησης και της επενδυτικής υπεραξίας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Τι είναι το PID;
Το PID (Potential Induced Degradation), είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και οδηγεί σε σταδιακή μείωση της απόδοσής τους, αγγίζοντας και το 30% μετά από λίγα χρόνια. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως στα φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό (θετικό ή αρνητικό) ως προς την Γη και κυρίως στα πλαίσια με αρνητικό δυναμικό (τάση προς γη. Η υψηλή τάση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών, η υγρασία, η υψηλή θερμοκρασία καθώς και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση του φαινομένου.

Τα προβλήματα που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μπορεί να είναι:
 • Υψηλές θερμοκρασίες
 • Μεγάλα string
 • Κακή γείωση
 • Αντίξοες συνθήκες π.χ. κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές, κ.α.
«Ο χειμώνας είναι η καλύτερη περίοδος για να φροντίσετε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα, έτσι ώστε η ενέργεια να ανέβει στο maximum όταν επιστρέψει για τα καλά ο ήλιος!»

Το PIDbox:
 • Έχει εύκολη και απλή εφαρμογή
 • Αναζωογονεί τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που έχουν επηρεαστεί από το PID
 • Είναι συμβατό με όλους τους (Μicro-) Ιnverters και τις συστοιχίες
 • Αποτελεί ιδανική λύση για μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις.
 • Δουλεύει τη νύχτα και τον χειμώνα
 • Επιτυγχάνει αισθητή αύξηση της παραγωγής από τις πρώτες ημέρες
 • Τοποθετείται σε υφιστάμενες φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις χωρίς επέμβαση στην υπάρχουσα διαστασιολόγηση

«Πιστοποιημένα τα αποτελέσματα αύξησης απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, μετά την τοποθέτηση του PIDbox, μετά από δοκιμές που έγιναν από ανεξάρτητους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη»


Tritec International AG
Ευάγγελος Ζωΐδης – Dr. rer. Nat. – Post. Doc. – MBA inventor os Smart Watch & LED Microprojection
Τηλ.: 694.91.22.800 – email: evangelos.zoidis@tritec-energy.com – www.tritec-energy.com

Δείτε το video που εξηγεί τη λειτουργία του PIDbox