Εξοικονόμηση που πιάνει… ταβάνι

Τα συστήματα κεντρικού ή ημικεντρικού κλιματισμού που λειτουργούν με κανάλια προσφέρουν άνεση, καλό αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και οικονομία!

Η εξωτερική μονάδα του συστήματος βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση και η μεταφορά του κλιματιζόμενου αέρα γίνεται δια μέσω εύκαμπτων αεραγωγών ή «καναλιών» που τοποθετούνται μέσα σε γυψοσανίδα στις οροφές των δωματίων. Οι αεραγωγοί αυτοί μπορεί να έχουν κυκλική ή και παραλληλόγραμμη διατομή, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του χώρου που τοποθετούνται. Επίσης καταλήγουν σε περσίδες βελτιώνοντας παράλληλα και την αισθητική της όλης κατασκευής.

Η λειτουργία τους στηρίζεται σε μία εσωτερική κεντρική μονάδα που είναι τοποθετημένη εξ ολοκλήρου εντός του ταβανιού του δωματίου. Από εκεί ξεκινούν οι αεραγωγοί και καταλήγουν ξεχωριστά στο κάθε χώρο που θέλουμε να κλιματίσουμε. Η εσωτερική αυτή μονάδα συνδέεται με τη σειρά της μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων με την εξωτερική, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η μεταφορά του κλιματιζόμενου αέρα από και προς τους χώρους του κτιρίου.

Η διαφορά του «καναλιού» με την «κασέτα»
Πολλές φορές συγχέουμε τα κλιματιστικά τύπου «καναλιού» με αυτά τύπου «κασέτας». Αν και τα δύο μοιάζουν στον τρόπο που εκχέουν τον αέρα στο χώρο, χρησιμοποιούν εύκαμπτους αεραγωγούς και υποχρεωτικά απαιτούν την ύπαρξη γυψοσανίδας, ωστόσο τα δεύτερα έχουν εμφανή την εσωτερική μονάδα στην οροφή του δωματίου που τοποθετούνται. 

Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια πιο δαπανηρή επιλογή σε σχέση με τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου, όμως προσφέρουν και αρκετά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα:
  • Μπορούν να κλιματίσουν περισσότερα από ένα δωμάτια ταυτόχρονα ή ξεχωριστά.
  • Προσφέρουν ελευθερία επιλογής θερμοκρασίας ανάλογα με τη διάθεση του καταναλωτή, χωρίς να επηρεάζουν τους διπλανούς χώρους.
  • Σε περιπτώσεις που ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και είναι προτιμότερη η εξαγωγή αέρα από περισσότερα του ενός διαφορετικά σημεία, προσφέρουν ταχύτερη διάχυση του κλιματιζόμενου αέρα.
  • Αποτελούν πρώτη επιλογή ειδικά σε επαγγελματικά κτίρια και καταστήματα με παραπάνω από έναν χώρους, διότι έχουν μόνο μια εξωτερική μονάδα και δεν διαταράσσουν την αισθητική του κτιρίου.
Για αυτούς τους λόγους η χρήση τους ενδείκνυται για καταστήματα, κτίρια γραφείων ή χώρους συναθροίσεων.

Ένα από τα μειονεκτήματα τους είναι πολλές φορές ο θόρυβος κατά τη λειτουργία τους. Εκτός από το σύνηθες θόρυβο του κλιματιστικού, πολλές φορές οι αεραγωγοί μπορούν και οι ίδιοι να αποτελέσουν πρόβλημα, ειδικά αν έχουν μεγάλο μήκος και πολλές γωνίες/στροφές μέχρι την έξοδο του αέρα στις περσίδες. Για αυτό είναι απαραίτητη η συμβολή ειδικού τεχνικού που θα κάνει μια σωστή μελέτη για το χώρο πριν προβούμε στην αγορά του μηχανήματος.

Τέλος, το κόστος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να συνυπολογισθεί κατά την αρχική επιλογή με τις τιμές να ξεκινούν από τα €700 με €800 και να ξεπερνούν άνετα τις €5000 με €6000.