Η ετικέτα που προσφέρει εξοικονόμηση

Η εξασφάλιση της σωστής ενεργειακής σήμανσης των ηλεκτρικών συσκευών είναι προς όφελος τόσο των κατασκευαστών και εμπόρων, όση είναι και η υποχρέωση του καταναλωτή να γνωρίζει πως να τη διαβάζει σωστά.

Η κάθε κλιματιστική συσκευή είτε προορίζεται αποκλειστικά για ψύξη, είτε για ψύξη και θέρμανση, χαρακτηρίζεται από την ενεργειακή της απόδοση. Αυτή είναι που καθορίζει το πόσο φιλική είναι προς το περιβάλλον αλλά και την τσέπη του καταναλωτή. Πρακτικά οι πιο αποδοτικές συσκευές χαρακτηρίζονται από το ποσοστό της παραπάνω ενέργειας που  αποδίδουν σε σχέση με αυτή που καταναλώνουν για τη λειτουργία τους. Η απόδοση αυτή για να αξιολογηθεί καλύτερα γίνεται με τη βοήθεια των τάξεων (ή κλάσεων).
Οι τάξεις αυτές κυμαίνονται από το Α μέχρι το G ή από το Α+++ μέχρι το D ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Ως Α ή Α+++ χαρακτηρίζεται η πιο ενεργειακά αποδοτική συσκευή και ως G ή D η λιγότερο αποδοτική.

Γιατί είναι σημαντική
Αρκετός κόσμος πιστεύει ότι η αναγραφή της απόδοσης μιας συσκευής μέσω αυτής της ετικέτας, είναι απλά μια νομική υποχρέωση που επιβάλλεται και ελέγχεται από το κράτος για τη διασφάλιση του καταναλωτή. Στην ουσία όμως πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο, καθώς:
- Μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς τη κατασκευάστρια εταιρεία ή ακόμα και το κατάστημα λιανικής πώλησης.
- Μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα του καταναλωτή κατά την αγορά του
- Μπορεί να συμβάλει στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο.
Επίσης μπορεί να ενισχύσει τη προτίμηση του για μια συσκευή έναντι κάποιας άλλης με προφανές όφελος για τον ίδιο.

Παλιά και νέα μορφή ετικετών
Η νομοθεσία σήμερα επιβάλει την ύπαρξη 7 τάξεων ενεργειακής απόδοσης των συσκευών. Στους υπολογισμούς του ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη πλέον και τη κατανάλωση ενέργειας στις διάφορες φάσεις λειτουργίας της συσκευής (π.χ. κατάσταση ψύξης, θέρμανσης, αναμονής, εκτός λειτουργίας κλπ). Επίσης πρέπει να υπάρχει γλωσσική ουδετερότητα κοινή για όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Έτσι στην νέα ενεργειακή ετικέτα εκτός από τη τάξη της ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να αναγράφονται και τα εξής :
- Εποχιακός Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER): ο συνολικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της μονάδος που υπολογίζεται ως ο λόγος της ετήσιας απαιτούμενης ψύξης, προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την ψύξη.
- Εποχιακός Συντελεστής απόδοσης (SCOP): ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της μονάδας, ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας την ετήσια απαιτούμενη θέρμανση, με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.
- Ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης(EERated): ο λόγος της δηλωμένης ψυκτικής ισχύος (kW) προς την ονομαστική ισχύ εισόδου για ψύξη (kW), όταν η συσκευή ψύχει υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης.
- Ονομαστικός συντελεστής απόδοσης(COPrated): ο λόγος της δηλωμένης θερμαντικής ισχύος (kW) προς την ονομαστική ισχύ εισόδου για θέρμανση (kW), όταν η συσκευή θερμαίνει υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης.