Εnergy Save όπως λέμε ... Εξοικονόμηση Ενέργειας!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρώματα & μονωτικά τριπλής τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας!

Ένα κτίριο καταναλώνει μεγάλα ποσά ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη του, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για μια ογκώδη κατασκευή όπως ένα ξενοδοχείο. Όμως, το 65% αυτής της ενέργειας χάνεται από τους τοίχους και από την οροφή.  Η πρόκληση, λοιπόν, για κάθε σύγχρονο κτίριο είναι εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και η κατανάλωσή της με τον πιο «έξυπνο», αποδοτικό και φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον τρόπο. Τα ελληνικά χρώματα KRAFT καινοτομούν με την τριπλή τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και παρουσιάζουν τη νέα σειρά ενεργειακών χρωμάτων και μονωτικών Energy Save.

Τι Κερδίζετε;
Το καλοκαίρι αποτρέπεται η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ τον χειμώνα περιορίζεται η απώλεια θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου προς το περιβάλλον. Όλα αυτά συντελούν σε μικρότερες ανάγκες για θέρμανση-ψύξη όλο το χρόνο και άρα σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Βασισμένα στην αποκλειστική πανευρωπαϊκή πατέντα
της KRAFT, τα χρώματα Energy Save χρησιμοποιούν:

  1. Υαλοσφαιρίδια, τα οποία αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την ακτινοβολία, μην επιτρέποντας της να εισέλθει μέσα στους τοίχους. Έτσι, η θέρμανση ή η ψύξη επιστρέφει άμεσα πίσω στο χώρο.
  2. Διογκωμένα μικροσφαιρίδια, τα οποία εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας από και προς το εσωτερικό του σπιτιού, περιορίζοντας τις απώλειες ψύξης ή θέρμανσης.
  3. Υλικά Αλλαγής Φάσης, τα οποία ρευστοποιούνται με την άνοδο της θερμοκρασίας, απορροφώντας συγχρόνως θερμότητα την οποία αποθηκεύουν στη μάζα τους. Με την πτώση της θερμοκρασίας επαναστερεοποιούνται, εκπέμποντας πίσω την αποθηκευμένη θερμότητα. Έτσι, η αποθηκευμένη στους τοίχους θερμότητα αποδίδεται πίσω στο χώρο όταν παύουν να λειτουργούν τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης.