Ο σύμβουλος της δικής σας επιχείρησης

Η PADEV αποσκοπεί στην ενίσχυση του «πράσινου» προφίλ του ξενοδοχείου σας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την βελτίωση της επιχείρησης με τον οικονομικότερο και πιο αποδοτικό τρόπο.

Υπηρεσίες για τα Ξενοδοχεία
 • Ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας ISO
 • Πλήρης υποστήριξη για την κατάταξη σε Αστέρια ή Κλειδιά
 • Υλοποίηση Ενεργειακών Καταγραφών και Μελέτης για εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εκπόνηση περιβαλλοντικών και άλλων μελετών για αδειοδότηση
 • Μελέτη και Eγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Αρχιτεκτονική Eσωτερικών και Εξωτερικών χώρων 
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και φωτοκαταλυτικών - ψυχρών υλικών
 • Για το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών, η PADEV επιμελείται τη σύνταξη των απαραίτητων φακέλων, ενώ αναλαμβάνει την υποστήριξη και παρακολούθηση αυτών έως τη λήψη των σχετικών αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται.
Η PADEV για τον τουρισμό
Προερχόμενη από το χώρο της μελέτης και ανάπτυξης σύνθετων και μεγάλης κλίμακας έργων, η PADEV ΜΕΠΕ προχώρησε στην επιτυχή ένταξη νέων υπηρεσιών στις δραστηριότητες της. Σκοπός για την εταιρεία μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με τη διαδικασία One Shop Stop.

Με τη διαδικασία αυτή, για το σύνολο των επενδύσεων αλλά ειδικότερα για τον κλάδο του Τουρισμού, η PADEV δύναται να καλύψει και να διεκπεραιώσει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την Ένταξη της επένδυσης σε αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τη μελέτη και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας όπως ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 22000, OHSAS 18001, τη μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας που πλέον καθίσταται απαιτητή από μια σειρά προγραμμάτων, αλλά και την σύνταξη του απαραίτητου φακέλου και υποστήριξη για την κατάταξη του Ξενοδοχείου σε Αστέρια.

Πέρα από τα παραπάνω, η εταιρεία δύναται να παρέχει το σύνολο των μελετών και διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση ειδικών αδειών, πυρασφάλειας, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικών μελετών κ.α. Χάρη στην εξειδίκευση της στα ενεργειακά έργα, η PADEV προσφέρει λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας με τη μελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταικών και Μικρών Ανεμογεννητριών, που εκτός από την επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας, ενισχύουν το προφίλ του Ξενοδοχείου ως «πράσινο» και φιλικό προς το περιβάλλον.
Με την υποστήριξη των ειδικών συνεργατών της, η εταιρεία παρέχει επιπλέον λύσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και παρεμβάσεων εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με καινοτόμες λύσεις και νέας τεχνολογίας υλικά, όπως φωτοκαταλυτικές και ψυχρές επιφάνειες, ειδικά δάπεδα και χρωματισμοί για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Το ΕΣΠΑ κινητοποιεί και προσφέρει
Άμεσα αναμένεται η έναρξη του προγράμματος ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών" με επιδότηση που μπορεί να ανέλθει στο 50%.
Το πρόγραμμα θα έχει στόχευση στην ενεργειακή αναβάθμιση των Ξενοδοχείων, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές τρίτων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
Χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης έργου που συνδυάζει ένταξη στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» (ΕΣΠΑ), εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) σε συνδυασμό με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Case Study
Το Carbonaki Ηotel στη Μύκονο αποτελεί ένα εντυπωσιακό Case Study εξοικονόμησης Ενέργειας και Νερού. Το παραδοσιακό ξενοδοχείο στη Χώρα της Μυκόνου, ανέπτυξε και εφάρμοσε ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Ο συνολικός σχεδιασμός ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα με την επιτυχή εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004, που το καθιστά ως «πράσινο» και φιλικό προς το περιβάλλον, ξενοδοχείο.

Από το 2012 έως και σήμερα, η διοίκηση του Ξενοδοχείου διατηρεί αλλά και ενισχύει τις δράσεις αυτές προκειμένου να οδηγηθεί στο βέλτιστο δυνατό περιβαλλοντικό και ενεργειακό όφελος. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δράσεων αυτών εστιάζονται στην αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών και λαμπτήρων με αντίστοιχες χαμηλής κατανάλωσης, χρήση συστήματος key card, επεμβάσεις που αφορούν μονώσεις και κουφώματα, ανακύκλωση, ενώ σημαντική είναι η δράση που αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού και η ενημέρωση των επισκεπτών για δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
Το πρακτικό αποτέλεσμα του προγράμματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Λαμβάνοντας υπόψη ως έτος αναφοράς το έτος 2009, πραγματοποιήθηκε συγκριτικός έλεγχος καταναλώσεων κατά την περίοδο που αφορά τον Ιούλιο 2013 έως τον Ιούνιο 1014. Οι καταναλώσεις προκύπτουν από τα επίσημα τιμολόγια παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ύδατος, ενώ πραγματοποιήθηκε παράλληλα αναγωγή σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πληρότητας του Ξενοδοχείου. 
 
Τα στοιχεία
Σύμφωνα με τις ως άνω παραμέτρους, το ξενοδοχείο πέτυχε πραγματική εξοικονόμηση σε ενέργεια κατά 40,73%, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση υδάτων ανέρχεται στο εντυπωσιακό 48,90%.
Ανά διανυκτέρευση, κατά το έτος αναφοράς η κατανάλωση ενέργειας ήταν 11,73kWh, ενώ έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος η κατανάλωση περιορίστηκε στις 7,78kWh.
Αντίστοιχα σε ότι αφορά την κατανάλωση ύδατος, αυτή ήταν 0,40m3 και περιορίστηκε στα 0.21m3. Η εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτων, αποτελεί μονόδρομο για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Πέρα από τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σαφώς ενισχύεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Με τη μακρόχρονη εμπειρία της, η PADEV ΜΕΠΕ καλύπτει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την Μελέτη, Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Πιστοποίηση και Ένταξη σε Αναπτυξιακά Προγράμματα σύνθετων τεχνικών έργων στους κλάδους της Ενέργειας και των Κατασκευών. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετητή και τεχνικού συμβούλου σε κάθε φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας, ενώ είναι ιδιαίτερα ευρύς ο κατάλογος έργων για τα οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη.


PADEV LTD, Γερακίου 31, 10443 Αθήνα
Τηλ./Fax: +30 2105133334, E-mail: info@padev.gr, Site: www.padev.gr

Διάλεξε το σωστό κλιματιστικό και κράτα το μια ζωή!

Αναβάθμισε το σπίτι σου σε 10 απλά βήματα

Αξιόπιστες λύσεις φωτισμού!

Ο σύμμαχός σας στην εξοικονόμηση ενέργειας

Τα πιο συχνά ψέματα για τα ενεργειακά τζάμια

Θερμομονωτικά χρώματα «Αντίδοτο» και στη ζέστη!

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Eτήσια Γενική Τακτική Συνέλευση του ΣΕΚΑ

Η ψήφος σας χάρισε στην Τήλο διπλή πρωτιά στην Ευρώπη!

Σχέδιο νόμου για την Ανακύκλωση

Κλιμακώνεται η υλοποίηση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Nexans δίνει ενέργεια στη ζωή!

Όσο ζεσταίνεσαι τόσο εξοικονομείς!

Αντικατάσταση παλιών μετατροπέων!

Λέβητες οικονομίας, συμπυκνώνουν τα έξοδα!

Έξυπνη βαλβίδα νερού για 3πλό κέρδος!

Αξιολόγηση Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας με επιστημονική προσέγγιση

Διάκριση σε 13 κορυφαίες εταιρείες βάσει των αξιολογήσεων CR Index & CRI Pass

περισσότερα »