NIBE F1345

AMB 30

Μέγιστη εξοικονόμηση και αξιοπιστία

Τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας με αντλίες θερμότητας νερού/νερού της ΝΙΒΕ αποτελούν τη Νο1 επιλογή για οικονομική ψύξη και θέρμανση σε κάθε ξενοδοχείο.

Mία βασική κατηγορία συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία είναι οι αντλίες θερμότητας οι οποίες συνδυάζουν την ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας με την παραγωγή ψύξης. Στην περίπτωση αυτή, η μία από τις δύο ανάγκες (π.χ. θέρμανση νερού χρήσης ή η ψύξη χώρων) παρέχεται δωρεάν από το σύστημα, αφού πρόκειται για θερμικό ή ψυκτικό φορτίο που, σε διαφορετική περίπτωση (σε ένα συμβατικό σύστημα), θα απορριπτόταν στο περιβάλλον. Τέτοια συστήματα έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογών κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων με κέντρα υπολογιστών καθώς και βιομηχανικές μονάδες.

Πώς λειτουργεί
Οι αντλίες θερμότητας είναι συνδεδεμένες με ένα υδραυλικό κύκλωμα από το οποίο «αντλούν θερμότητα» και με ένα δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο «αποδίδουν θερμότητα». Το κύκλωμα από το οποίο «αντλούν θερμότητα» μπορεί να είναι το σύστημα κλιματισμού μίας ξενοδοχειακής μονάδας ή άλλες εφαρμογές ψύξης. Ταυτόχρονα, η αντλία θερμότητας αποδίδει την αντίστοιχη θερμότητα για την θέρμανση του κτιρίου ή για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, την θέρμανση πισίνας ή για όποια άλλη εφαρμογή απαιτείται θερμότητα σε θερμοκρασία έως και 65οC.

Η λειτουργία ενός συστήματος ανάκτησης βασίζεται στη ταυτόχρονη απαίτηση ψύξης και θέρμανσης. Όταν όμως τα δύο «φορτία» δεν αλληλοκαλύπτονται, υπάρχει δυνατότητα είτε αποθήκευσης του επιπλέον «φορτίου», είτε άντλησης θερμότητας από άλλη πηγή, είτε απόρριψης της θερμικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε γεωεναλλάκτες με σχετικά μεγάλο κόστος εγκατάστασης άλλα και πολύ καλό βαθμό απόδοσης όλου του συστήματος, είτε μονάδες με στοιχείο/εναλλάκτη αέρα νερού και ανεμιστήρα. 

Η δεύτερη λύση είναι, από οικονομοτεχνικής άποψης, συνήθως η πιο συμφέρουσα για συστήματα ανάκτησης θερμότητας, αφού σκοπός της εγκατάστασης είναι η κατά το δυνατόν πιο περιορισμένη χρήση των εναλλακτών αέρα/νερού, που σημαίνει πολύ λίγες ώρες λειτουργίας τους.
Στην λειτουργία των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας όπου συνδυάζεται η θέρμανση με την ψύξη, ο τελικός συντελεστής απόδοσης COP τους είναι ιδιαίτερα υψηλός και φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις το 7.

Η πρόταση της ΝIBE
HΣουηδική εταιρία ΝΙΒΕ χρησιμοποίει για εγκαταστάσεις ανάκτησης θερμότητας και συνδυασμένης παραγωγής ψύξης θέρμανσης τις αντλίες θερμότητας νερού/νερού F1345 σε συνδυασμό με τις εξωτερικές μονάδες στοιχείου/εναλλάκτη αέρα νερού και ανεμιστήρα AMB 30. Οι μονάδες αυτές με ισχύ έως 60 kW μπορούν να λειτουργήσουν σε συστοιχίες έως και 9 μονάδες μαζί, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες μεγάλων εγκαταστάσεων. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (NIBE UPLINK®), προσφέροντας μία άμεση εποπτεία και διαχείριση του συστήματος με τον πλέον τεχνολογικά προηγμένο τρόπο. Στο σύνολό τους οι αντλίες θερμότητας της NIBE χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα, την ιδιαίτερα εύκολη εγκατάσταση τους, την σχεδόν μηδενική ανάγκη συντήρησης, την εξαιρετικά υψηλή τους απόδοση και κατά συνέπεια τον βραχύ χρόνο απόσβεσης της αντίστοιχης επένδυσης.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της NIBE F1345

 • Τέλεια λύση για μεγάλα κτήρια με αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης
 • Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 540 kW σε συστοιχία
 • Υψηλό COP για εξοικονόμηση και μείωση του χρόνου απόσβεσης
 • Υψηλή θερμοκρασία προσαγωγής (μέχρι 65oC)
 • Αποτελείται από δύο μονάδες, οι οποίες περιέχουν λιγότερο από 3kg ψυκτικού μέσου ανά μονάδα
 • Έγχρωμη οθόνη με σαφείς πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, τη λειτουργία και τις θερμοκρασίες του συστήματος.
 • Προγραμματιζόμενη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου, οικονομικά αποδοτική λύση όλο το χρόνο σε θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου
 • Η μονάδα ελέγχου υποστηρίζει πολλές επιλογές σύνδεσης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά AMB 30
 • Εναλλάκτης αέρος/νερού σε συνδυασμό με τη NIBE F1345.
 • Δυνατότητα συνδυασμού με γεωεναλλάκτη για υβριδική λειτουργία.
 • Η αντλία θερμότητας τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο, διευκολύνοντας τη συντήρησή της και αυξάνοντας τον χρόνο ζωής της.
 • Ευελιξία στην τοποθέτηση της AMB 30.
 • Η απόψυξη ελέγχεται βάσει του φορτίου, έτσι ώστε να προκύπτουν σημαντικά μεγαλύτερα χρονικά μεσοδιαστήματα σε σχέση με τις συνηθισμένες αντλίες θερμότητας αέρα/νερού.
 • Ο συνολικός έλεγχος/χειρισμός γίνεται από εσωτερικό χώρο μέσω μίας μονάδας ελέγχου.
 • Δυνατότητα συνδυασμού πολλών F1345/ AMB 30 της NIBE για την επίτευξη της επιθυμητής συνολικής ισχύος.

Ποιοι είμαστε
Η Θερμογκάζ Α.Ε. είναι μία Εισαγωγική και Τεχνική Εταιρεία συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.  Ιδρύθηκε το 1974 και έχοντας διανύσει πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας, έχει διαθέσει και εγκαταστήσει χιλιάδες συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Από το 2005 η Θερμογκάζ ασχολείται συστηματικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στην θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  Έχει μελετήσει και εγκαταστήσει εκατοντάδες οικιακά και επαγγελματικά συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με λέβητες συμπυκνώσεως, ηλιοθερμικά και γεωθερμικά συστήματα, καθώς και με αντλίες θερμότητας αέρα νερού.  Ειδικά για την θέρμανση χώρων και νερού χρήσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η Θερμογκάζ ΑΕ θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα τον Γερμανικό οίκο Vaillant.  

Σήμερα, η Θερμογκάζ Α.Ε. αντιπροσωπεύει μια σειρά από ευρωπαϊκά εργοστάσια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Σουηδικός οίκος NIBE. Η ΝΙΒΕ είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές αντλιών θερμότητας παγκοσμίως.  Με έδρα και εργοστάσιο στην Σουηδία, η NIBE παράγει αντλίες θερμότητας για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού.  Σε ολόκληρη την Σκανδιναβία, μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στις αντλίες θερμότητας, η NIBE κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσεις, γεγονός που μαρτυράει πολλά για την ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων της.

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε., Λεωφ. Ανθούσης 12, Παλλήνη, Τηλέφωνο: 210 6665552, www.thermogea.gr