Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη δωρεάν ηλιακή ενέργεια

Γνωρίστε τις ολοκληρωμένες λύσεις ηλιοθερμίας και τα μοναδικά πλεονεκτήματα ενός λέβητα αερίου συμπύκνωσης.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τη χώρα μας είναι η ηλιοθερμία. Η εκμετάλλευση, δηλαδή, της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή χρήσιμης θερμότητας μέσω ηλιακών συλλεκτών. Με την ηλιοθερμία, υπάρχει η δυνατότητα να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών για την θέρμανση των κτιρίων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, δύο τομείς που αποτελούν μεγάλες πηγές σπατάλης χρημάτων για ένα ξενοδοχείο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ηλιοθερμίας και την συνακόλουθη εξοικονόμηση είναι η εγκατάσταση αξιόπιστων και ποιοτικών ηλιοθερμικών συστημάτων, τα οποία θα έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το αναμενόμενο ποσοστό εξοικονόμησης..

Τι χρειάζεται
Ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται κατά βάση από τους ηλιακούς συλλέκτες, ένα ή περισσότερα θερμοδοχεία και τα επιμέρους συστήματα, όπως ο ηλιακός σταθμός με τον κυκλοφορητή και τον ελεγκτή του και ενδεχομένως το σταθμό παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Το σύστημα allSTOR της Vaillant είναι μία δοκιμασμένη λύση, καθώς αποτελείται από τον ταμιευτήρα πολλαπλής διαστρωμάτωσης allSTOR, τον ηλιακό σταθμό για τον πλήρη έλεγχο και αποδοτική λειτουργία του ηλιοθερμικού συστήματος και το σταθμό για άμεση και υγιεινή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω ανοξείδωτου εναλλάκτη θερμότητας. Το σύστημα allSTOR της Vaillant, χάρις στο σχεδιασμό του, είναι έτοιμο προς εγκατάσταση ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή, να επεκταθεί τμηματικά. Επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει με τους ηλιακούς σταθμούς για σύστημα απορροής.

Συμπλήρωμα οικονομίας
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ηλιοθερμία δεν μπορεί να αποτελέσει το αποκλειστικό σύστημα θέρμανσης παρά μόνο να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Μία ολοκληρωμένη λύση θα αποτελούσε η προσθήκη ενός λέβητα αερίου συμπύκνωσης.
Οι μονάδες auroCOMPACT της Vaillant συνεργάζονται ιδανικά με ηλιοθερμικά συστήματα υπό πίεση ή απορροής (drainback).
Χάρη στο λέβητα αερίου συμπύκνωσης και στον ενσωματωμένο ταμιευτήρα που διαθέτουν, καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης είτε πρόκειται για μεγάλες ιδιωτικές κατοικίες είτε για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση.

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε.
Λεωφ. Ανθούσης, Παλλήνη 153 51, 21 0666 5552, www.thermogas.gr