Η χειμερινή συντήρηση στα φωτοβολταϊκά και οι αναβαθμίσεις

Τι πρέπει να προσέχουμε....για να "έχουμε"; Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στους ιχνηλάτες με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους, αλλά και η σημασία της αναβάθμισης στα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η DegerHellas σας ενημερώνει για τους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους ιχνηλάτες μας με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους και το Χειμώνα.
  1. Πάντα συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο του υλικού
  2. Κατά τη μετάβαση μας στην εγκατάσταση έχουμε μαζί μας τον αλγόριθμο εύρεσης βλάβης για Degertracker με ΕΚ6 ή ΕΚ5
  3. Ελέγχουμε την υγεία των μπαταριών του UPS του πάρκου (αν υπάρχει). Ιδιαίτερα σημαντικό αν είναι συνδεδεμένο το CCB μας.
  4. Ελέγχουμε τη λειτουργία του αισθητήρα ανέμου (ενεργοποίηση στο ELTAKO του test mode, ενεργοποίηση με πρόσβαση στον αισθητήρα και χειροκίνητη επιτάχυνση αυτού).
  5. Ελέγχουμε τη λειτουργία του Snow Sensor (βάζουμε το χέρι μας σε επαφή με τον αισθητήρα) αν το CCB φέρνει τους ιχνηλάτες στην θέση "αποχιονισμού" αλλά και τη λειτουργία οριζοντίωσης λόγω υψηλων ανεμοπιέσεων, αν δε συμβαίνει αυτό εκτελούμε τον αλγόριθμο εύρεσης λάθους CCB
  6. Ελέγχουμε αν έχουν λιπανθεί/συντηρηθεί οι ιχνηλάτες μας σύμφωνα με το εγχειρίδιο συντήρησης.
  7. Η κεφαλή της αζιμουθειακής κίνησης πρέπει να λιπανθεί με γράσσο Deger (αν έχει περάσει 1 χρόνος από τη τελευταία λίπανση).
  8. Ελέγχουμε δειγματοληπτικά τις ροπές σύσφιξης των κοχλιών των ιχνηλατών μας. Στο εγχειρίδιο ιχνηλάτη για κάθε διάσταση κοχλία, υπάρχει η απαραίτητη ροπή σύσφιξης βάση DIN σε Nm.
  9. Σε περίπτωση που στο πάρκο υπήρξαν θυελλώδεις άνεμοι πρέπει να εκτελεστεί η διαδικασία ελέγχου μετά από θεομηνία. 

Αναβαθμίσεις Πάρκων
Παρά την οικονομική κρίση πολλοί συνεργάτες επιλέγουν να αναβαθμίσουν τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους από σταθερά σε τεχνολογία Deger. Επίσης, δεν χρειάζεται να αναβαθμιστεί ολόκληρη η εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών. Βάσει μετρήσεων, ένα πάρκο φωτοβολταϊκών με 50 kWh σταθερών βάσεων και 50 kWh με D100 μπορούν να αποσβέσουν την επένδυση σε 3,5 χρόνια με ταρίφα 0,3Ε/kWh.

Από την ομάδα της DegerHellas