Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης σε ένα συνέδριο

Συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση με τίτλο «ELE.C.TRA FINAL COn.FREE.NCE to “e” or not to “e” that is the question of (e)mobility» πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Electric City Transport - Ele.C.Tra” (www.electraproject.eu), η EXACTO (www.exacto.pt) και ο Δήμος της Λισαβόνα, συνδιοργάνωσαν στις 25 Νοεμβρίου 2015, στη Πορτογαλία, το τελικό συνέδριο του έργου με τίτλο «ELE.C.TRA FINAL COn.FREE.NCE to “e” or not to “e” that is the question of (e)mobility».

Εκπρόσωποι 6 χωρών και 18 διαφορετικών φορέων επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με:
  • Τους στρατηγικούς στόχους του έργου,
  • Την ανάπτυξη του μοντέλου και του Ele.C.Tra kit,
  • Τη στρατηγική που εφαρμόσθηκε για την προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του,
  • Τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του Ele.C.Tra σε Γένοβα, Φλωρεντία και Βαρκελώνη,
  • Τα αποτελέσματα και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη συμμετοχή των μη-πιλοτικών πόλεων Λισαβόνα, Σκόπια, Σουτσεάβα, Μούρθια καθώς επίσης και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων,
  • Αλλα Ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος,
  • Τα μαθήματα που αποκομίστηκαν κατά την εφαρμογή του Ele.C.Tra, και
  • Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης.
Οι παρουσιάσεις των συνέδρων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ele.C.Tra και μπορείτε να τις κατεβάσετε επιλέγοντας το ακόλουθο link.

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα ηλεκτροκίνησης (μηχανισμούς χρηματοδότησης, μελέτες εφαρμογής κτλ.) επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα “Χρηματοδοτήσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων” της εταιρείας AVMap στο τηλέφωνο 210 8056321-5 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου www.avmap.gr