Αντλίες θερμότητας Technibel από την Ecofer

Mέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και πολλαπλές επιλογές θέρμανσης & κλιματισμού με τις αντλίες θερμότητας Technibel της Ecofer K . Z . OΙΚΟΝΟΜΟΥ.

Στη σημερινή εποχή η αναζήτηση οικονομικών και εναλλακτικών λύσεων για την ψύξη και τη θέρμανση είναι προτεραιότητα όλων μας. Στην αναζήτηση αυτή οι αντλίες θερμότητας της Technibel αποτελούν μία συμφέρουσα και αποδοτική λύση.

Οι αντλίες θερμότητας της Technibel μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τόσο για ψύξη, όσο και για θέρμανση, έχοντας πολύ μικρότερο κόστος λειτουργίας συγκρινόμενες με τα γνωστά συστήματα θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Τα συγκεκριμένα συστήματα υψηλής απόδοσης που έχουν την ικανότητα να αφαιρούν θερμότητα από το περιβάλλον και να την προσδίδουν στον εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ εκτελούν την αντίστροφη διαδικασία κατά το καλοκαίρι, ώστε να ψύχουν τον κλιματιζόμενο χώρο. Επίσης αρκετά διαδεδομένες είναι οι αντλίες θερμότητας της Technibel για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης , που με παρόμοια λειτουργία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ζεστό νερό σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις , νοσοκομεία κτλ.

Ένα από τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα συναντήσετε στις αντλίες θερμότητας Technibel είναι ο αριθμός που αφορά στο βαθμό απόδοσης. Ο συντελεστής COP (Coefficient of Performance) είναι η αναλογία μεταξύ της ενέργειας που προσφέρει το σύστημα, προς την ενέργεια που καταναλώνει. Ένας βαθμός COP : 4=4/1 σημαίνει ότι το σύστημα χρησιμοποιεί μόνο 1 kW ηλεκτρικής ισχύος για να παράγει 4kW θερμικής ισχύος. Έτσι λοιπόν οι αντλίες θερμότητας της Technibel κατά τη λειτουργία τους είναι ιδιαίτερα αποδοτικές αφού για κάθε μονάδα ενέργειας που χρησιμοποιούν μπορούν να αποδώσουν περισσότερες μονάδες ενέργειας στο εσωτερικό του κτιρίου.