Εμπιστευθείτε τους ειδικούς στη θέρμανση με Φυσικό Αέριο

Mε συνέπεια και σεβασμό προς τους πελάτες και την δουλειά της, η Babalis - Energy δραστηριοποιείται σε έργα ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Υπηρεσίες
  • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων αυτόνομης και κεντρικής θέρμανσης, με χρήση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, pellet, ξύλα)
  • Ατομική θέρμανση, για αποκοπή από το πάγιο και τις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης
  • Ολοκληρωμένες λύσεις, με υπηρεσίες και προμήθεια συσκευών και υλικών
Φυσικό Αέριο
Το τεχνικό γραφείο της Babalis - Energy κατασκευάζει κάθε τύπου εγκατάσταση φυσικού αερίου, νέου ή παλαιού κτιρίου. Μέσω της συνεργασίας του με την ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ, αποτελεί μέρος του επίσημου δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής.

  • Κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση του κτιρίου που σας ενδιαφέρει με το δίκτυο φυσικού αερίου.
  • Αναλαμβάνει την σύνταξη της αίτησής σας για σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και την κατάθεσή της στην ΕΠΑ.
  • Εκπονεί την μελέτη φυσικού αερίου και την καταθέτει προς έγκριση στην ΕΠΑ Αττικής.
  • Κατασκευάζει την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, είτε για παλαιά).
  • Προμηθεύει τις απαραίτητες συσκευές που θα χρειαστούν.
  • Καταθέτει στην ΕΠΑ Αττικής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση της εγκατάστασης.
  • Ρυθμίζει τις συσκευές σας και θα σας δώσουμε γραπτή εγγύηση για την εργασία και τις συσκευές
, σε συνδυασμό με στρατηγικές επενδύσεις και καινοτομίες που θα κάνουν τα πράγματα καλύτερα.
Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εφαρμογών
Μεσογείων 248, 15561 Χολαργός
Τηλ.: 210 6543889
Fax: 211 7702758
www.babalis-energy.gr