Ολοκληρωμένη τεχνολογία κατασκευής φυτεμένων δωμάτων

Η ολοκληρωμένη τεχνολογία φυτεμένων δωμάτων egreen_ZinCo διασφαλίζει την ανάπτυξη πρασίνου σε κάθε τύπο επιφάνειας, στέγης ή δώματος.

Επιπλέον, συμβάλλει στην αναβάθμιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κτιρίων.

Γιατί Πράσινες Στέγες
Η πυκνή και ανεξέλεγκτη δόμηση στα αστικά κέντρα και η απουσία υπαίθριων χώρων πρασίνου εντείνουν το φαινόμενο των αστικών θερμικών νησίδων, καθώς και τα προβλήματα μειωμένης ατμοσφαιρικής υγρασίας και μόλυνσης της ατμόσφαιρας.

Τα πράσινα δώματα, γνωστά και ως πράσινες στέγες, ταρατσόκηποι, οροφόκηποι, οικοστέγες, πράσινες οροφές, φυτοδώματα, roof gardens, συμβάλλουν στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, με πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων, με την ολοκληρωμένη τεχνολογία egreen_ZinCo, αποτελεί μια σύγχρονη εφαρμογή αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

egreen
Σίνα 32, Αθήνα, 106-72
email: info@egreen.gr
tel +30 210 3629221
fax +30 210 3629225
www.egreen.gr