Eco - Κλιματισμός και Οικονομία

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις και οι επιταγές της ΕΕ καθιστούν πλέον τις κλιματιστικές μονάδες ιδανικές για θέρμανση, με οικονομία και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η καινοτομία της τεχνολογίας Inverter
Μια βασική τεχνολογία που έφερε μεγάλη αλλαγή στην ενεργειακή κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων ήταν η ανάπτυξη των συμπιεστών τύπου Inverter (μεταβαλλόμενης  απόδοσης-ισχύος) και η πλήρης καθιέρωσή τους στην κατασκευή κλιματιστικών μονάδων σε αντικατάσταση των συμπιεστών τύπου ON/OFF. Οι Inverters ελέγχουν την τάση, την ένταση και την συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος του κινητήρα του συμπιεστή μιας κλιματιστικής μονάδος. Λαμβάνοντας πληροφορίες από διάφορα αισθητήρια τα οποία επιτηρούν τις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού και οι οποίες αναλύονται από το κατάλληλο λογισμικό, δίνουν τις αντίστοιχες εντολές και ελέγχουν την συμπεριφορά κατά κύριο λόγο του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδος. Ο βέλτιστος έλεγχος της συχνότητας λειτουργίας του συμπιεστή έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία άνετων συνθηκών στον χώρο.

Η νέα Ενεργειακή Σήμανση
Σύμφωνα με τον κανονισμό 2011/626 /ΕΕ που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ, τα κλιματιστικά συστήματα ταξινομούνται σε κλάσεις ενεργειακής απόδοσης με βάση ένα νέο σύστημα ενεργειακής σήμανσης το οποίο εισάγει τρεις νέες κλάσεις: Α+, Α++, Α+++.
Οι αναθεωρήσεις στα σημεία μέτρησης και τους υπολογισμούς του εποχικού βαθμού ενεργειακής απόδοσης (SEER) και του εποχικού συντελεστή απόδοσης (SCOP) επέφεραν αλλαγές στον τρόπο ταξινόμησης των κλιματιστικών συστημάτων σε κλάσεις ενεργειακής απόδοσης.

Αντιστοιχία Ενεργειακής Κλάσης και Βαθμού Ενεργειακής Απόδοσης στη Λειτουργία Θέρμανσης

ΚΛΑΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (SEER)

A+++

>5,1

A++

>4,6

A+

>4,0

A

>3,4

B

>3,1

C

>2,8


*Βαθμός απόδοσης είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ενέργειας μιας ηλεκτρικής συσκευής σε σχέση με την καταναλισκόμενη. Γίνεται, λοιπόν, άμεσα κατανοητό και από τον πιο πάνω πίνακα ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός απόδοσης τόσο μικρότερη είναι η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, άρα και το κόστος λειτουργίας της συσκευής (κλιματιστικής μονάδος) για το ίδιο αποτέλεσμα. 


Κανόνες Ενεργειακής Απόδοσης
Στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά ειδικά στην Ευρώπη όπου η ευαισθησία για το περιβάλλον είναι πλέον πολύ αυξημένη, καταρτίστηκαν και επιβλήθηκαν δια νόμων κανόνες που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), σε σχέση με τις προδιαγραφές της καταναλισκόμενης ενέργειας κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Έτσι, πλέον κάθε κλιματιστική συσκευή που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή αγορά μέχρι 12 kW απόδοση , πρέπει να είναι τεχνολογίας Inverter και να είναι καταταγμένη βάσει των προτύπων της οδηγίας ErP.

Η οδηγία ErP
Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια εδραιώνει ένα πλαίσιο για τον ορισμό προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής αναφορικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Η οδηγία ErP εισάγει νέες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης για διάφορες κατηγορίες προϊόντων και καθορίζει επακριβώς πως ταξινομούνται με βάση την ενεργειακή τους απόδοση. Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται στις κλιματιστικές μονάδες μέχρι και 12 Kw απόδοση ισχύουν από 1-1-2013. 

Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών
Παρατηρούμε καθημερινά, ότι ο έντονος ανταγωνισμός, έχει προσφέρει προς όφελος του καταναλωτή όλο και πιο εξελιγμένες κλιματιστικές μονάδες, ιδιαίτερα στον τομέα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε επίπεδο ποιότητος περιβάλλοντος του κλιματιζόμενου χώρου και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια.  

Οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής κλιματιστικών μονάδων στην παγκόσμια αγορά αναπτύσσουν συνεχώς νέες τεχνολογίες βασιζόμενες στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής, της μηχανικής, καθώς και στην ανάπτυξη αντίστοιχου λογισμικού, ούτως  ώστε να μπορούν να ελέγχουν με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών καθώς και άλλων μερών μιας κλιματιστικής μονάδος. 

Αναλύουν συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδος, όπως θερμοκρασία και υγρασία εξωτερικού περιβάλλοντος, θερμοκρασία και υγρασία  κλιματιζόμενου χώρου, ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων (εσωτερικού & εξωτερικού) την πίεση του ψυκτικού μέσου (FREON) σε όλα τα στάδια του ψυκτικού κύκλου με διάφορα αισθητήρια. Έτσι, μέσω του πολύ εξελιγμένου λογισμικού που διαθέτουν, μπορούν να ρυθμίζουν συνεχώς την λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων τους και να πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον με την μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειάς.

Όλες οι κατασκευάστριες εταιρείες διαθέτουν πλέον συνήθως τρείς και πλέον σειρές κλιματιστικών μονάδων (μιλώντας για τον οικιακό κλιματισμό & τον μικρό επαγγελματικό χώρο). Έτσι, αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων καθώς και των απαιτήσεων του, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει από την κλιματιστική μονάδα με τον υψηλότερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένη όλη την τεχνολογία αιχμής της κάθε εταιρείας,  για το πιο υγιεινό και ποιοτικό περιβάλλον στον κλιματιζόμενο χώρο του (ειδικά φίλτρα, ιονισμός, έλεγχος πραγματικής αισθητής θερμοκρασίας σε 750 σημεία και όχι μόνο με ένα αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα)  μέχρι πιο απλές μονάδες μικρότερων απαιτήσεων. Αντίστοιχα για τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς χώρους διαθέτουν συνήθως δύο σειρές βασιζόμενες περισσότερο στην ενεργειακή απόδοση.

Προσοχή στην αγορά
Ο καταναλωτής θα πρέπει κατά την επιλογή της κατάλληλης κλιματιστικής μονάδος πέραν των πιο πάνω αναφερθέντων να προσέχει τους όρους εγγύησης που παρέχει ο κάθε αντιπρόσωπος καθώς και την εταιρεία που αντιπροσωπεύει ή εισάγει την αντίστοιχη κλιματιστική μονάδα, πχ. πόσα χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο του κλιματισμού. Επίσης να επιλέγει εξειδικευμένους αδειούχους επαγγελματίες ψυκτικούς για την εγκατάσταση της μονάδος που θα προμηθευτεί.

Έχει παρατηρηθεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα να κυκλοφορούν κλιματιστικές μονάδες κατασκευασμένες σε διάφορα εργοστάσια και να εισάγονται με κάποιο όνομα εταιρείας που στην πραγματικότητα είναι ένα όνομα που καθόρισε κάποιος εισαγωγέας (δεν υπάρχει στην πραγματικότητα τέτοια εταιρεία κατασκευής) αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές μετά από λίγα  χρόνια να μην μπορούν να βρουν κάποιο ανταλλακτικό ή την εταιρία που τους έδωσε την εγγύηση. Τα εργοστάσια των μεγάλων εταιριών που διαθέτουν και αντίστοιχους αντιπροσώπους ή πολλές φορές είναι και οι ίδιες εγκατεστημένες με γραφεία στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να παράγουν ανταλλακτικά για 10 έτη που σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα βρίσκει ανταλλακτικά για τουλάχιστον 12 έως 15 έτη. Όλα αυτά επηρεάζουν το κόστος αγοράς και θα πρέπει ο καταναλωτής να τα λαμβάνει υπΆ όψιν κατά την σύγκριση της τιμής μεταξύ εταιριών σε αντίστοιχα προϊόντα. 

Πώς θα κάνω οικονομικότερη τη λειτουργία του κλιματιστικού μου; 
Στη λειτουργία της θέρμανσης μια λογική ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι 21-23ο C. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό και για κύρια θέρμανση και η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή (από 8ο C και κάτω), χαμηλώστε τη θερμοκρασία κατά 1-2ο C για να βοηθήσετε τη μονάδα να λειτουργήσει οικονομικότερα. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πολύ ψυχρών ημερών, ρυθμίστε την εκκίνηση της μονάδας 1 ώρα νωρίτερα. Το συχνότερο λάθος είναι να περιμένετε να πάτε στον χώρο σας και να ρυθμίσετε την θερμοκρασία υψηλά για να επιτευχθεί ταχύτερα η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορεί οι εξελιγμένες μονάδες Inverter να είναι σε θέση να το πετύχουν, αλλά το πληρώνετε σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, διότι όταν δίνεται η εντολή για λειτουργία σε υψηλότερη ισχύ, υπάρχει ταυτόχρονα και υψηλότερη κατανάλωση.

Ένας ακόμα απλός τρόπος για να κάνετε οικονομικότερη την λειτουργία της κλιματιστικής σας μονάδος και να έχετε κι ένα υγιεινότερο περιβάλλον είναι να πλένετε τα φίλτρα που έχει η κάθε κλιματιστική μονάδα ανά 15 ημέρες ή το πολύ ανά μήνα, αναλόγως των ωρών λειτουργίας της. Τέλος, η ετήσια συντήρηση από αδειούχο εξειδικευμένο ψυκτικό προσφέρει σημαντικά μειωμένη κατανάλωση κατά την λειτουργία της κλιματιστικής μονάδος.


Αρθρο του κ. Στάθη Γιαμουγιάννη, Μηχανολόγου Μηχανικού  Τ.Ε. της Yiamco  Engineering