Το 50% της αγοράς σε 6 εταιρείες κατασκευής

Για τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλιακών πάνελ του κόσμου, το 2016 αναμένεται να είναι μια εξαιρετική χρονιά, αφού το συνολικό μερίδιο τους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Η Solar Intelligence, τμήμα της Solar Media, προβλέπει ότι το συνολικό μερίδιο των έξι από τις κορυφαίες εταιρείες ηλιακών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου θα αυξηθεί σε 50%. Η Solar Intelligence αναφέρει τις Canadian Solar, Hanwha Q Cells, JA Solar, Jinko Solar, Trina Solar και Yingli Green ως τις πρωταθλήτριες εταιρείες της κατηγορίας πυριτίου

Η ανάλυση από την Solar Intelligence λαμβάνει υπόψη την παραγωγική ικανότητα των εταιρειών, καθώς και τις τελικές αποστολές προϊόντων. Για το 2015, οι 6 εταιρείες εκτιμάται ότι είχαν μερίδιο μόλις πάνω από το 40% στην παγκόσμια αγορά, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό ύψους 25-30 GW της παραγωγικής ικανότητας και των τελικών αποστολών.

Το 2016, με το μερίδιο των έξι αυτών εταιρειών να αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 50%, η συσσωρευτική παραγωγή και οι αποστολές αναμένεται να υπερβούν τα 30 GW.

Οι αποστολές μονάδων ηλιακών πάνελ αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς η ζήτηση από τις αναπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες αγορές αυξάνεται ραγδαία. Ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες ζήτησης ηλιακών συλλεκτών θα είναι η Κίνα και η Ινδία. Η Κίνα επιδιώκει να εγκαταστήσει ηλιακό δυναμικό ισχύος μέχρι 200 GW έως το 2020, ενώ η Ινδία έχει θέσει ένα στόχο εγκατεστημένης δυναμικότητας 100 GW μέχρι το 2022. Η ζήτηση αναμένεται επίσης να αυξηθεί από άλλες αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Αφρική και η Λατινική Αμερική.