Ηλιακά κύτταρα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένες μπαταρίες αυτοκινήτων

Ερευνητές του ΜΙΤ ανέπτυξαν μια απλή διαδικασία για την κατασκευή του ηλιακών κυττάρων από περοβσκίτη με μόλυβδο που ανακτάνται από τις παλιές μπαταρίες αυτοκινήτων.

Στην αναζήτηση για πιο προσιτή και αποδοτική παραγωγή καθαρής ενέργειας, τα ηλιακά κύτταρα από περοβσκίτη είναι μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη, δεδομένου ότι μπορούν να κατασκευάζονται από υλικά τα οποία υπάρχουν σε αφθονία και υπόκεινται εύκολα σε επεξεργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες. Και επειδή τα κύτταρα που προκύπτουν μπορεί να είναι λεπτά, εύκαμπτα και ελαφριά, μπορεί να προσφέρονται για την εγκατάσταση σε μη παραδοσιακές ηλιακές επιφάνειες, όπως παράθυρα ή προσόψεις κτιρίων.

Ωστόσο, τα κύτταρα από περοβσκίτη χρησιμοποιούν το μόλυβδο ως βασικό συστατικό και για να αυξηθεί η παραγωγή αυτών των αποδοτικών ηλιακών συστατικών θα απαιτούνταν πρόσθετες εξορύξεις και τήξεις μολύβδου, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής τους. Οι ερευνητές εργάζονται εδώ και καιρό για να βρουν ένα υποκατάστατο ηλιακών κυττάρων από περιβσκίτη χωρίς μόλυβδο, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εναλλακτικά υλικά που να έχει αποδειχθεί ότι είναι εξίσου αποτελεσματικά με τον μόλυβδο.

Πλέον, όμως, αυτά τα ηλιακά κύτταρα από περοβσκίτη παίρνουν μια νέα πιθανή οικολογική διάσταση, καθώς ερευνητές του MIT βρήκαν τρόπο παραγωγής τους με τη χρήση ανακυκλωμένου μολύβδου από τις άχρηστες μπαταρίες αυτοκινήτων, η οποία μπορεί να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής τους προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ομάδα πίσω από την ανακάλυψη, τα ηλιακά κύτταρα από περοβσκίτη που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο μόλυβδο λειτουργούν «εξίσου καλά όπως και εκείνα που γίνονται με υψηλής καθαρότητας, εμπορικά διαθέσιμες πρώτες ύλες», το οποίο σημαίνει ότι η ανακύκλωση του μολύβδου από μπαταρίες αυτοκινήτων θα μπορούσε να συμβάλει στη στήριξη της παραγωγής των κυττάρων της επόμενης γενιάς και θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική γέφυρα για τον περοβσκίτη μέχρι ο μόλυβδος να μπορέσει να αντικατασταθεί από ένα λιγότερο τοξικό, αλλά εξίσου αποτελεσματικό υλικό.

Αυτή η ανακάλυψη μπορεί επίσης να αποδειχθεί ένα σημαντικό στοιχείο για τη διαχείριση των παλαιών πια μπαταριών αυτοκινήτων στο εγγύς μέλλον, όταν οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος θα αντικατασταθούν από νεότερα και πιο αποτελεσματικά μοντέλα και οι υπάρχουσες μπαταρίες μολύβδου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, οικονομικά και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Μπορεί, επίσης, να αποτελέσει εφικτή πρόταση ως προς το ότι η διαδικασία θα μπορούσε να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη και θα μπορούσε να είναι ένα βασικό στοιχείο για την κλιμάκωση της παραγωγής των ηλιακών κυττάρων από περοβσκίτη.

Δείτε στο βίντεο πώς η ομάδα του MIT κατασκευάζει τα ηλιακά κύτταρα από περοβσκίτη από ανακυκλωμένες μπαταρίες μολύβδου για αυτοκίνητα.