Το παν είναι η μόνωση

Οι κινήσεις που έγιναν για τη μόνωση και την κάλυψη των θερμογεφυρών στο κτίριο ήταν ο καταλυτικός παράγοντας για την ανάδειξή του σε παθητικό.

Tο προϋπάρχον κτίριο του έργου Passivistas ήταν του συνήθη δομικού τύπου: είχε σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, κολώνες και δοκάρια) και τοίχους πλήρωσης από τούβλα πάχους 25 εκ., σοβατισμένους εκατέρωθεν, με συντελεστή θερμοπερατότητας Uσ.= 2,8-3,2 W/(m2a) για την τοιχοποιΐα από σκυρόδεμα και Uτ.= 1,952 W/(m2 a) για την τοιχοποιΐα από τούβλο. Το κτίριο ήταν εντελώς αμόνωτο θερμικά, με μεγάλες θερμογέφυρες σε όλη σχεδόν την περίμετρό του, εξαιτίας δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που προεξείχαν του κτιριακού κελύφους (μπαλκόνια και στέγαστρα), καθώς και από την συνήθη τοποθέτηση των κουφωμάτων.
Από την ενεργειακή μελέτη σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου προέκυψε η ανάγκη προσθήκης θερμομόνωσης σε όλες τις επιφάνειες του κτιριακού κελύφους σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Χρησιμοποιήθηκε διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 15 εκ. και ακρυλικός σοβάς πάχους 4 χιλ.για τιςτοιχοποιίες με συντελεστή θερμοπερατότητας για την τοιχοποιι¬α από σκυρόδεμα Uσ.=0,187 W/(m2a) και για την τοιχοποιι¬α από τούβλο Uτ.=0,178 W/(m2a)." Στην στέγη επιλέχθηκε, για στατικούς λόγους, ελαφριά μόνωση, αποτελούμενη από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 30 εκ. και δύο αυτοκόλλητα ασφαλτόπανα. Στο υπόγειο και στις εδαφόπλακες, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα τοποθέτησης της μόνωσης εξωτερικά, τοποθετήθηκε διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5 εκ. εσωτερικά.

Επίσης, μελετήθηκαν και επιλύθηκαν όλες οι υπάρχουσες θερμογέφυρες, έτσι ώστε να έχουν τη μικρότερη δυνατή επιρροή στην απαίτηση για θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου. Για την αντιμετώπισή τους, τα δομικά στοιχεία που προεξείχαν του κτιριακού κελύφους (μπαλκόνια και στέγαστρα) καλύφθηκαν περιμετρικά με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5 εκ. και ακρυλικό σοβά πάχους 4 χιλ. Στο δάπεδο των μπαλκονιών χρησιμοποιήθηκαν ειδικά κεραμικά πλακίδια εξωτερικού χώρου με εξηλασμένη πολυστερίνη κολημμένη εργοστασιακά στην κάτω πλευρά τους.
Η τοποθέτηση των κουφωμάτων επανασχεδιάστηκε ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι θερμογέφυρες. 

Στη συνέχεια αναλύονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη μόνωση του κτιρίου, από τις εταιρείες οι οποίες τα χορήγησαν στο project. Η αναφορά των εταιρειών και των προϊόντων τους γίνεται με τυχαία σειρά.