ΥΠΕΝ: Σχεδιάζεται νέο σύστημα στήριξης ΑΠΕ

Σύντομα σε διαβούλευση το σχέδιο. Στα 5.200 MW ανέρχεται η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

Στα 5.200 MW ανέρχεται η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο "Athens Energy Forum 2016".
Ο κ. Βερροιόπουλος υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχασε πολύτιμο χρόνο και δεν προχώρησε τις μεταρρυθμίσεις και προανήγγειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε εκπόνηση νέου συστήματος στήριξης ΑΠΕ, το οποίο θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση με στόχο ο νόμος να είναι σύντομα έτοιμος προς ψήφιση.
Ειδικότερα, ο κ. Βερροιόπουλος υπογράμμισε ότι η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ των 5.200 MW, το 2015 αμείφθηκε με περίπου 164 ευρώ/MWh μεσοσταθμικά και είχε συνολικά έσοδα 1,6 δισ. ευρώ. Από τα έσοδα αυτά ποσό περίπου 1,1 δισ. (το 70%) προέρχεται από κρατική ενίσχυση (ΕΤΜΕΑΡ, Δικαιώματα CO2) και μόνο 430 περίπου εκ προήρθαν από την αγορά δηλαδή από την πώληση της καθαρής αυτής ενέργειας στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. «Τα λίγα αυτά νούμερα αναδεικνύουν τα αδιέξοδα του σημερινού συστήματος στήριξης ΑΠΕ, τα οποία εν πολλοίς θέτουν και το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα. Η πολιτική της Ευρώπης αλλά και η δική μας πολιτική είναι ότι οι ΑΠΕ είναι πια ώριμες προκειμένου να συμμετάσχουν ισότιμα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αποκομίζοντας περισσότερα έσοδα από αυτές και πολύ λιγότερα και όπου είναι αναγκαίο από κρατικές ενισχύσεις», υπογράμμισε ο κ. Βερροιόπουλος και τόνισε ότι αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μιας πλήρους και δυναμικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού συστήματος στήριξης ΑΠΕ.
«Η χώρα μας δυστυχώς έχασε πολύτιμο χρόνο και δεν προχώρησε όλα αυτά τα χρόνια στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Επαναπαύθηκε στον υπέρμετρο προστατευτισμό που καλύπτει 100% και στο διηνεκές όλα τα ρίσκα της επένδυσης αλλά που δυστυχώς από την άλλη γεννά ελλείμματα και υπέρμετρο χρέος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», ανέφερε ο κ. Βερροιόπουλος και τόνισε ότι στο υπουργείο προχωρούν στην αλλαγή αυτού του υποδείγματος στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αρχών και κανόνων. «Συγκροτήσαμε εθνική επιτροπή για την εκπόνηση του νέου συστήματος στήριξης ΑΠΕ το οποίο και θα το βγάλουμε πολύ σύντομα σε διαβούλευση με όλους τους φορείς. Στόχος μας είναι να έχουμε το νόμο σύντομα έτοιμο προς ψήφιση», τόνισε.
Το νέο σύστημα θα επιβάλει τη συμμετοχή των έργων ΑΠΕ στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αμοιβή τους από τη συμμετοχή αυτή. Θα υπάρχει ένα εύλογο premium επιπλέον της αμοιβής αυτής με το οποίο θα καλύπτεται η επένδυση με ένα επίσης εύλογο IRR. Στο premium αυτό θα έχει υπολογιστεί διαχειριστικό έσοδο που θα καλύπτει τα κόστη καθημερινής συμμετοχής στην αγορά, ενώ την ίδια ώρα θα θέτει αντικίνητρα σε αυτούς που δεν συμμετέχουν με ασφαλείς προβλέψεις έγχυσης ενέργειας.
Θα ξαναβάζει στο χάρτη τις επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέσω συστήματος διαγωνιστικής διαδικασίας για την τιμή αναφοράς με την οποία θα αμείβονται. Εξετάζεται μάλιστα να επεκταθεί το ίδιο σε όλες τις άλλες τεχνολογίες. Το νέο σύστημα θα είναι έτσι δομημένο ώστε να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία εύκολα οι νέες επενδύσεις να μπορούν να συμμετέχουν στην νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστής σε όλους ως μοντέλο στόχος. (Target Model). «Φιλοδοξούμε μέχρι το 2020 να ενταχθούν 2,5 GW νέων έργων ΑΠΕ η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα είναι Αιολικά και Φ/Β», τόνισε ο κ. Βερροιόπουλος.
Την ίδια ώρα, όμως, ανέφερε, θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις βιομάζας και βιοαερίου, ιδιαιτέρως μικρής κλίμακας, που θα αναδεικνύουν συνέργειες με την αγροτική παραγωγή. «Προωθούμε ευνοϊκές αλλαγές στο πρόγραμμα net metering τόσο για αγρότες όσο και θεσμικούς φορείς όπως δήμοι, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. Σύντομα θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα για τις μικρές ανεμογεννήτριες. Το Υπουργείο προχωρά άμεσα στο συντονισμό όλων των φορέων προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να καταστεί εφικτή η θεσμοθέτηση του μοντέλου στόχου. Είναι γνωστό ότι με το μοντέλο αυτό θα δημιουργηθούν νέες αγορές. Η προθεσμιακή αγορά, η προ –ημερήσια αγορά, η ενδοημερήσια καθώς και αυτές της εξισορρόπησης και εφεδρειών. Φιλοδοξούμε με το μοντέλο στόχο να καταστεί εφικτό η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας να λειτουργήσει στη βάση των αρχών του υγειούς ανταγωνισμού χωρίς έκτακτους και μεταβατικούς μηχανισμούς. Είμαστε πεισμένοι ότι η ελληνική παραγωγή μπορεί να είναι ανταγωνιστική μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η χώρα να καταστεί εξαγωγική», τόνισε ο κ. Βερροιόπουλος.