Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για θέρμανση και ψύξη

Με στόχο να διαμορφώσει και την αγορά της θέρμανσης και της ψύξης ανάλογα με τις ανάγκες των κλιματικών στόχων, η Ε.Ε. έχει αρχίσει να λαμβάνει τα σχετικά μέτρα.

Τον Φεβρουάριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε μία εναρκτήρια συνάντηση για να ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη θέρμανση και την ψύξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι απολύτως απαραίτητο. Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε., όπως και η ίδια η Κομισιόν, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό, στην ηλεκτρική ενέργεια για την υποστήριξη της ενεργειακή ανάκαμψης.
Ένα πρώτο σχέδιο αυτής της στρατηγικής λοιπόν, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα κυκλοφορήσει επίσημα το προσεχές διάστημα, έχει ήδη διαρρεύσει στο internet και πρόκειται για ένα 12σέλιδο ανακοινωθέν της Επιτροπής, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Παρότι ονομάζεται «έγγραφο στρατηγικής» όμως, δεν φαίνεται να περιέχει… πολύ στρατηγική, με ένα σημαντικό μέρος του, να είναι αφιερωμένο και στον απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης. Αυτό ήταν αναμενόμενο βέβαια, διότι η Επιτροπή είχε παραδεχθεί από πέρυσι κιόλας, ότι διαθέτει πολύ λίγα στοιχεία για τις αγορές της θέρμανσης και της ψύξης στην Ευρώπη, οπότε και θα έπρεπε αρχικά να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία. Βάσει αυτών λοιπόν, αναδεικνύεται ότι το 50% της τελικής ενέργειας καταναλώνεται από τον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, με το 45% εξ αυτού να χρησιμοποιείται σε κτίρια κατοικιών, το 37% στη βιομηχανία και το 18% στον τομέα των υπηρεσιών.
Όπως αποδεικνύεται επομένως και οι τρεις παραπάνω τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, με τον τομέα των οικιακών κτιρίων όμως, να ξεχωρίζει, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό των παλαιών κατοικιών που ανακαινίζονται στην Ευρώπη, κυμαίνεται μόλις από το 0,4% έως το 1,2%. Ποσοστό που προφανώς, είναι υπερβολικά χαμηλό για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης.
Ως εκ τούτου δε, η Επιτροπή επιθυμεί να αυξηθεί η ενημέρωση και η δράση για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, με αναθεώρηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (EPBD) και «ενδυνάμωση» του ρόλου της ενεργειακής ετικέτας. Στα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί μάλιστα, περιλαμβάνεται και η μετατροπή σε υποχρέωση, της ύπαρξης ετικέτας απόδοσης σε κάθε μονάδα παραγωγής θερμότητας, γεγονός που τέθηκε σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2015.
Ο απώτερος στόχος δε, είναι να επεκταθεί το εν λόγω σύστημα, ώστε να τεθεί σε ισχύ και για τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης, καθώς μέχρι τώρα, το μέτρο έχει τεθεί σε εφαρμογή, μόνο στη Γερμανία, από την 1η Ιανουαρίου του 2016.
Η Επιτροπή έχει σημειώσει επίσης, ότι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί έχει να κάνει και με τον τρόπο που θα διανέμονται τα κόστη, αλλά και τα μελλοντικά οφέλη, από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις στις ενοικιαζόμενες κατοικίες, αν και το 70% των ευρωπαίων πολιτών εκτιμάται ότι ζει σε οικία δικής του ιδιοκτησίας.
Επιπλέον, στη στρατηγική της Επιτροπής, φαίνεται να καταλαμβάνουν κεντρικό ρόλο, τόσο η περαιτέρω διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιακό τομέα, όσο και η επιλογή των «Έξυπνων Σπιτιών», καθώς δίνουν τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση δε, αναμένεται να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της θέρμανσης υπό το μοτίβο που αναπτύχθηκαν στους τομείς της αιολικής και ηλιακής ενέργειας.