Συμμετοχή της ΠΟΒΑΣ στην Infacoma

Έντονο ενδιαφέρον για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου, εκφράστηκε στο περίπτερο της Ομοσπονδίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών συμμετείχε στην 33η Infacoma, η οποία διεξήχθη από 11/2 έως 14/2/2016 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός της Ομοσπονδίας ήταν η ενημέρωση τόσο των συναδέλφων κατασκευαστών για το πλούσιο έργο της, αλλά και για τις μελλοντικές της δράσεις, όσο και των επισκεπτών για την ποιότητα των κατασκευών και την συμβολή τους στο επίπεδο διαβίωσης, την ασφάλεια και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Οι συνάδελφοι που επισκέφθηκαν το περίπτερο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα τρέχοντα θέματα και εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου.
Τα μέλη της ΠΟΒΑΣ κατέγραψαν απόψεις καταναλωτών και επαγγελματιών του κλάδου, ώστε το επόμενο διάστημα να γίνει κατηγοριοποίηση των θεμάτων και προώθησής τους σε κατάλληλες ομάδες εργασίας. Η ΠΟΒΑΣ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια το επόμενο διάστημα, ώστε ο κλάδος των κατασκευαστών να ανταποκριθεί πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών από τα προϊόντα που αγοράζουν και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.