Δημόσιοι διαγωνισμοί κατασκευής Φ/Β

Η εταιρεία Νικόλαος Αδ. Στύλας & ΣΙΑ Ο.Ε. ενημερώνει το κοινό για μία σειρά από δημόσιους διαγωνισμούς για την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Δημόσιο διαγωνισμοί για την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, έχουν «ανοίξει» σε όλη την Ελλάδα και η εταιρεία Νικόλαος Αδ. Στύλας & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ηλεκτρομηχανολογικά έργα – Εμπόριο – Αντιπροσωπίες), σας ενημερώνει σχετικά. Οι διαγωνισμοί έχουν ως εξής:
1. Διαγωνισμός της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β 60kW, που λήγει στις 28-03-2016. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
2. Διαγωνισμός του Δήμου Άνδρου για αυτόνομο Φ/Β σύστημα 50kW και αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με φωτοβολταϊκά, που λήγει στις 03-05-2016. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
3. Διαγωνισμός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εγκατάσταση αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος 100kW, που λήγει στις 27-04-2016. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
4. Διαγωνισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού ιδιοκατανάλωσης 12,5kW και Φ/Β σταθμού 5kW, που λήγει στις 04-04-2016. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για πιο αναλυτική ενημέρωση θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς στην αναθέτουσα αρχή της κάθε διακήρυξης.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η εταιρεία Νικόλαος Αδ. Στύλας & ΣΙΑ Ο.Ε. πληροφορεί τους πελάτες της για τη διάθεση σε στοκ των αυθεντικών υλικών της Multi-Contact για τις Φ/Β εγκαταστάσεις (συνδετήρες MC4, εργαλεία, βύσματα, καλώδια κλπ.)