Η τουριστική αειφορία στην Building Green Expo

Η Green Evolution AE θα παρουσιάσει τις αρχές της αειφορίας στον τουρισμό και το Πρότυπο Παθητικού Κτιρίου, στην έκθεση «Building Green Expo 2016», το Σάββατο 9 Απριλίου.

Στα πλαίσια του Building Green Open Space 2016, η Green Evolution A.E. με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, συμμετέχει φέτος στην Building Green Expo 2016 - Building Sustainable Environment, με μία εκδήλωση - παρουσίαση των αρχών του Αειφόρου Τουρισμού, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, καθώς και του status της πιστοποίησης σε επίπεδο υποδομών και προορισμού.
Θα παρουσιαστούν καινοτόμες υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, προβολής και προετοιμασίας πιστοποίησης υποδομών. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η πρόταση προσέγγισης του αειφόρου μικρού και πολύ μικρού καταλύματος με το πρότυπο του παθητικού κτηρίου με στόχο την επίτευξη χαμηλών ενεργειακών καταναλώσεων, υψηλού επιπέδου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, διαφοροποίησης πελατολογίου και αναγνωρίσιμης πιστοποίησης.
Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν παραδείγματα και τεχνολογίες εφαρμογής για την επίτευξη του στόχου αυτού, ενώ θα δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το προτεινόμενο μοντέλο αειφορίας στον τουρισμό.

Σάββατο 9 Απριλίου 2016

17:00 – 17:30 : Τουρισμός και Αειφορία
17:30 – 17:45 : Η Πιστοποίηση του Αειφόρου Τουρισμού
17:45 – 18:00 : Καινοτόμες Υπηρεσίες για τον Αειφόρο Τουρισμό
18:00 – 18:15 : Το πρότυπο του Παθητικού Κτηρίου
18:15 – 18:30 : Τεχνολογική Λύση για τον Τουρισμό (Α)
18:30 – 18:45 : Τεχνολογική Λύση για τον Τουρισμό (Β)
18:45 – 19:00 : Παράδειγμα Εφαρμογής στην Νότια Ελλάδα
19:00 – 19:15 : Παράδειγμα Εφαρμογής στην Βόρεια Ελλάδα
19:15 – 19:30 : Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Οnline εγγραφές εδώ