Greenpeace: «Η βιομηχανία επιδεινώνει την κρίση νερού»

Στοιχεία έρευνας που αποδεικνύουν το ρόλο της βιομηχανίας του άνθρακα και του λιγνίτη, στην επιδείνωση της παγκόσμιας κρίσης νερού, παρουσιάζει σε σχετική έκθεσή της, η Greenpeace.

Πώς η βιομηχανία του άνθρακα και του λιγνίτη επιδεινώνει την παγκόσμια κρίση νερού, φιλοδοξεί να εξηγήσει η νέα έκθεση της Greenpeace, με τίτλο «The Great Water Grab: How the Coal Industry is Deepening the Global Water Crisis». Η πρώτη σχετική παγκόσμια μελέτη, παρουσιάζει στοιχεία και για την Ελλάδα, όπως τα εξής:

• Μόνο στην Ελλάδα οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ «αφανίζουν» από το οικοσύστημα της χώρας περίπου 54 εκατ. τόνους νερό ετησίως.
• 2,5 τόνοι νερού χάνονται για κάθε 1.000 κιλοβατώρες που παράγει ένα λιγνιτικό εργοστάσιο της ΔΕΗ!
• Η νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα καταναλώνει 8 εκατ. τόνους νερού ετησίως.

Ακολουθεί αναλυτικά, το ενημερωτικό σημείωμα της Greenpeace:

«Η χρήση του άνθρακα και του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει συνδεθεί άρρηκτα με την επιδείνωση των κλιματικών αλλαγών, τις τεράστιες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το αναπόφευκτο κόστος στην οικονομία. Ωστόσο, πολύ συχνά παραβλέπονται οι δριμύτατες επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους και τα οικοσυστήματα από τη λειτουργία των ανθρακικών και λιγνιτικών μονάδων. Η νέα έκθεση της Greenpeace, «The Great Water Grab: How the Coal Industry is Deepening the Global Water Crisis» είναι η πρώτη παγκόσμια μελέτη που εκτιμάει εργοστάσιο-προς-εργοστάσιο, τις σημερινές αλλά και μελλοντικές επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους του πλανήτη και αποκαλύπτει με δραματικά νούμερα τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία του άνθρακα επιδεινώνει την παγκόσμια κρίση νερού.
Το νερό είναι το πιο βασικό συστατικό για τη ζωή μας. Δυστυχώς όμως, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η ακόρεστη δίψα για ανάπτυξη εξαντλούν τα υδατικά αποθέματα της χώρας με ανησυχητικά γρήγορους ρυθμούς. Ο άνθρακας ήδη ευθύνεται για περίπου το 7% της απορρόφησης νερού παγκοσμίως και με αυτούς τους ρυθμούς η ποσότητα αυτή θα διπλασιαστεί στα επόμενα 20 χρόνια. Τεράστιες ποσότητες ρυπαντών απορρίπτονται από ορυχεία και μονάδες πλύσεως και στοιβάζονται σε φράγματα ανθρακικής τέφρας, απειλώντας περαιτέρω τα λιγοστά και πολύτιμα υδατικά μας αποθέματα.
Η έκθεση για τις Παγκόσμιες Απειλές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αναγνώρισε την κρίση γύρω από το νερό ως τη μεγαλύτερη απειλή που θα αντιμετωπίσει ο πλανήτης στα επόμενα 10 χρόνια. Ηγετικές φυσιογνωμίες από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών συμφωνούν ότι «η ασφάλεια του νερού είναι μία από τις πιο απτές και μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα».
Οι κυβερνήσεις, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως επίσης και οι τομείς ενέργειας και νερού, ήδη αναγνωρίζουν τη μεγάλη αρπαγή του νερού από τη βιομηχανία άνθρακα, αλλά εθελοτυφλούν προτάσσοντας ψεύτικες λύσεις όπως ο «καθαρός» άνθρακας, η αεριοποίηση του άνθρακα και η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS).
Η έκθεση αυτή για πρώτη φορά αξιολογεί και περιγράφει τις σοβαρότατες παγκόσμιες επιπτώσεις που η συνεχιζόμενη εξάρτησή μας από την ανθρακική παραγωγή έχει στα παγκόσμια αποθέματα πόσιμου νερού.

Βασικά ευρήματα της έκθεσης

• Παγκοσμίως, οι 8.359 υφιστάμενες ανθρακικές μονάδες καταναλώνουν το νερό που χρειάζεται για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες περισσότερων από 1 δις ανθρώπων.
• Το 84% της ζήτησης νερού από τη βιομηχανία άνθρακα, απορροφάται κυρίως από τους πύργους ψύξης των ανθρακικών και λιγνιτικών μονάδων. Το υπόλοιπο 16% τη ς ζήτησης αφορά στη διαδικασία εξόρυξης.
• Το 44% των υφιστάμενων και το 45% των προτεινόμενων ανθρακικών μονάδων βρίσκεται σε περιοχές με σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας.
• Το 25% των υφιστάμενων και των προτεινόμενων ανθρακικών μονάδων βρίσκεται σε περιοχές όπου τα υδατικά αποθέματα καταναλώνονται ταχύτερα από όσο μπορούν να αναπληρωθούν, ρισκάροντας να εξαντληθούν πλήρως. Ονομάζουμε αυτές τις περιοχές, ως «κόκκινες» και εστιάζουμε ειδικότερα σε αυτές με άμεσες πολιτικές αλλαγές.
• Σημαντική εξοικονόμηση νερού μπορεί να επιτευχθεί ακυρώνοντας σχέδια για ανθρακικές μονάδες, αντικαθιστώντας υφιστάμενες μονάδες με ΑΠΕ στις κόκκινες περιοχές και κλείνοντας μονάδες με χρόνο λειτουργίας που ξεπερνά τα 40 έτη. Αυτά τα μέτρα θα εξοικονομούσαν ποσότητες νερού ικανές να καλύψουν τις βασικές ανάγκες 500 εκατ. ανθρώπων.
• Σοβαρές συγκρούσεις για το νερό συμβαίνουν ήδη σε περιοχές με μεγάλη εξάρτηση από τον άνθρακα και προβλήματα λειψυδρίας.
• Η συνεχιζόμενη εξάρτηση από τον άνθρακα θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας σε κάποιες από τις σημαντικότερες λεκάνες απορροής ποταμών του πλανήτη.

Στην Ελλάδα:

• Οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ το 2014 κατανάλωσαν 70,8 εκατ . τόνους νερό.
• Από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της ΔΕΗ, μόλις το 23% επιστρέφεται στο περιβάλλον, δηλαδή οι λιγνιτικές μονάδες αφανίζουν 54,4 εκατ. τόνους νερού από τα ελληνικά οικοσυστήματα κάθε χρόνο.
• Το παραπάνω αντιστοιχεί σε 2,4 τόνους νερού για κάθε χίλιες κ ιλοβατώρες που παράγει ένα λιγνιτικό εργοστάσιο!
• Αυτές οι ποσότητες νερού στη Δυτική Μακεδονία προέρχονται από τον ποταμό Αλιάκμονα και τη λίμνη Πολυφύτου, ασκώντας σοβαρές πιέσεις στους υδάτινους πόρου ς της περιοχής.
• Για σύγκριση, οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης των 300.000 πολιτών της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας καλύπτονται με 43 εκατ. τόνους.
• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της Greenpeace, οι νέες λιγνιτικές μονάδες που σχεδιάζει να κατασκευάσει η ΔΕΗ θα καταναλώνουν 20 εκατ. τόνους νερού.
• Ειδικά η λειτουργία της σχεδιαζόμενης νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, θα καταναλώνει 8 εκατ. τόνους νερού ετησίως».