Χαμηλό 5ετίας για το φυσικό αέριο στην Αθήνα

Τη σταθερά μειούμενη τιμή του φυσικού αερίου επιβεβαίωσε η ΕΠΑ Αττικής, σημειώνοντας ότι η ετήσια μείωση το Μάρτιο του 2016, έφθασε το 19% στα οικιακά και το 25% στα βιομηχανικά τιμολόγια.

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με το ποσοστό μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου στην Αττική σε σχέση με πέρυσι, η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής θέλει να διευκρινίσει ότι:
Η σημερινή τιμή του φυσικού αερίου στην Αττική (5,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα) αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας πενταετίας, ως αποτέλεσμα της διαρκούς πτωτικής πορείας των τιμών φυσικού αερίου. Ειδικά, σε σχέση με πέρυσι η τιμή είναι μειωμένη κατά 19% στο οικιακό τιμολόγιο και κατά 25% στο βιομηχανικό (Μάρτιος 2016 vs Μάρτιος 2015).
Το φυσικό αέριο έχει σταθερά μειούμενη τιμή την τελευταία τετραετία και παραμένει ασύγκριτα πιο οικονομικό σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.