ΤΕΕ: Γραφείο ενημέρωσης μηχανικών

Γραφείο Ενημέρωσης Μηχανικών (help-desk), για το ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Info-thec, by TEE» τίθεται σε λειτουργία από το ΤΕΕ και την Attica Bank.

Το ΤΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας γραφείου ενημέρωσης για τους μηχανικούς, στο πλαίσιο της συνεχούς και άμεσης υποστήριξης των μελών του, ώστε το Επιμελητήριο να παράσχει καθοδήγηση στα μέλη του που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για λήψη χρηματοδότησης μέσω των δημοσιευμένων προσκλήσεων των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα προγράμματα: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
«Το Επιμελητήριο θέλει να συνεχίσει να προσφέρει νέες υπηρεσίες στα μέλη του. Μέσω του help desk θα παρέχει στους μηχανικούς όλη την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις, καθώς και καθοδήγηση για τη σύνταξη και υποβολή των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Σκοπεύει επίσης να επεκτείνει αυτή τη δράση και σε μελλοντικά προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα αφορούν τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.
Η υποστήριξη θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας.