Πρώτη συνδυασμένη πιστοποίηση για τη Vechro

Γεγονός και στην Ελλάδα, η πρώτη συνδυασμένη πιστοποίηση, με τα νέα πρότυπα χρωμάτων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, από την TÜV Hellas για λογαριασμό της εταιρείας Vechro.

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord) ολοκλήρωσε την πρώτη συνδυασμένη πιστοποίηση στην Ελλάδα για την εταιρεία Vechro, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) καθώς είναι ο πρώτος Φορέας στην Ελλάδα που είναι σε θέση να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά βάσει της νέας έκδοσης των συγκεκριμένων προτύπων.
Η συνδυασμένη πιστοποίηση με βάση τα ανωτέρω πρότυπα αφορά στον Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τη Διανομή Οικοδομικών Συστημάτων Βαφής, Βιομηχανικών Χρωμάτων, Χρωμάτων Ναυτιλίας, Βερνικιών, Συστημάτων κόλλησης πλακιδίων και Επισκευαστικών Δομικών Υλικών και ολοκληρώθηκε μετά από επιθεώρηση στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας δηλαδή στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, στο κέντρο διανομής στον Αγ. Ιωαννή Ρέντη και στο Εργοστάσιο Παραγωγής στην Πέτρα Βοιωτίας.
Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αποτελούν μια σημαντική ενέργεια εκ μέρους της Vechro, καθώς η εταιρεία επαναπιστοποιεί με τα νέα πρότυπα την άρτια παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της στο κοινό ταυτόχρονα με τον έμπρακτο σεβασμό της απέναντι στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της καθημερινής της λειτουργίας. Με βάση τις υψηλές απαιτήσεις των εκδόσεων των νέων προτύπων αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών για την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης και επομένως την αναβάθμιση των υπηρεσιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία προς τον καταναλωτή, τους συνεργάτες, το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι νέες πιστοποιήσεις αποτελούν συνέχεια των πιστοποιήσεων που κατέχει η Vechro από το 1999.
Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός των ανωτέρω η εταιρεία πιστοποιήθηκε φέτος και με βάση το πρότυπο OHSAS 18001:2007, Σύστημα για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και ελέγχου όλων των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της και την πρόληψη αυτών για την εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.
Vechro: Μία Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων με ιστορία 68 ετών
H Vechro είναι η Νο1 σε Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων στην Ελληνική αγορά και 3η στην Ευρώπη, καθώς 76 προϊόντα της φέρουν τη "Μαργαρίτα", το Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα. Οι εγκαταστάσεις της Vechro (επιφάνειας 9000 τμ), βρίσκονται στην Πέτρα Βοιωτίας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 26 στρεμμάτων, ενώ τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα. H Vechro ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, διευρύνοντας κάθε χρόνο το μερίδιο της στην Ελληνική αγορά (όντας η 3η μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών στην Ελλάδα).Η εταιρεία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που διαθέτει αλλά και την άψογη τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους πελάτες της, βοηθώντας τους καταναλωτές να αποφύγουν άστοχες και δαπανηρές εφαρμογές καθοδηγώντας τους να επιλέξουν το ιδανικό (σύμφωνα με τις ανάγκες τους) σύστημα βαφής και προστασίας κάθε είδους επιφάνειας.
TÜV Hellas (TÜV Nord): Making theWorld Safer
Η TÜV Hellas είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV Nord Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.
Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με παγκόσμια αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.
Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα με περισσότερα από 1.000 σεμινάρια και 15.000 συμμετέχοντες πρωτοπορεί στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Τέλος, η νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων / Επαγγελματιών παρέχει πιστοποίηση σε πλήθος ειδικοτήτων σχετιζόμενων με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024, εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).