Θερινό σχολείο στο πλαίσιο του έργου S2Biom

Τετραήμερο Θερινό Σχολείο για την παραγωγή, διαχείριση και αξιοποίηση λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Από τις 17-20 Μαΐου 2016, στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα διοργανωθεί 4ημερο θερινό σχολείο στο πλαίσιο του έργου “S2Biom - Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a “resource-efficient” Bio-economy in Europe”. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) και το WIP – Renewable Energies (Γερμανία).

Αντικείμενο Θερινού Σχολείου

Ενδεικτικά πεδία ενδιαφέροντος που θα καλύψει το θερινό σχολείου:
• Εκτίμηση διαθεσιμότητας λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας
• Τεχνολογίες μετατροπής και αξιοποίησης βιομάζας
• Εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας
• Θέματα νομοθεσίας και απαιτήσεις αειφορίας
• Χρήση εργαλείων του S2Biom για μελέτες περίπτωσης

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του θερινού σχολείου θα βρείτε εδώ

Σε ποιους απευθύνεται

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα παραγωγής, διαχείρισης και αξιοποίησης λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας.

Λοιπές πληροφορίες

• Η γλώσσα των διαλέξεων θα είναι η αγγλική
• Η συμμετοχή στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Έξοδα διαμονής, μετακίνησης, κτλ καλύπτονται από τους συμμετέχοντες
• Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκείμενου να εξασκηθούν άμεσα στη χρήση των εργαλείων του έργου S2Biom
• Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όσους και όσες παρακολουθήσουν και τις τέσσερις ημέρες διαλέξεων

Εγγραφές

Για συμμετοχή στο θερινό σχολείο, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (http://www.s2biom.eu/images/Events/S2Biom_Summer_School_Application_Form.pdf) και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ilze.dzene@wip-munich.de μέχρι την 1η Μαΐου 2016. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εκτιμάται σε 20 με 25 άτομα.

Διοργάνωση

Το θερινό σχολείο συνδιοργανώνεται από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και το WIP – Renewable Energies (Γερμανία), με την υποστήριξη των εταίρων του έργου S2Biom και φιλοξενείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων.

Πληροφορίες για το έργο S2Biom

Το έργο S2Biom συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (αριθμός συμβολαίου: 608622) με στόχο την υποστήριξη της αειφόρου παραγωγής μη-βρώσιμης βιομάζας σε τοπικό, περιφερειακό και πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών και οδικών χαρτών που θα λαμβάνουν πληροφορίες από μια ηλεκτρονική και εύκολη στη χρήση εργαλειοθήκη, βασισμένη σε επικαιροποιημένες και εναρμονισμένες βάσεις δεδομένων για την ΕΕ-28 και τρίτες χώρες (Δυτικά Βαλκάνια, Ουκρανία, κτλ). Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τους εταίρους του έργου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.s2biom.eu.