Εικαστικές παρεμβάσεις σε όψεις κτιρίων

Μια θετική παρέμβαση στην καθημερινότητα προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη Δράση «Εικαστικές παρεμβάσεις σε τυφλές όψεις κτιρίων».

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και στην ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων, οι εικαστικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό και δη σε τυφλές όψεις κτιρίων όχι μόνο συμβάλλουν ενεργά στην αναζωογόνηση του Δημόσιου χώρου αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν ιδέες, αξίες και συναισθήματα αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής των πολιτών.
Προτάσεις για τη χρηματοδότηση των εικαστικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, θα υποβληθούν από τις Περιφέρειες.