Συσκευή διαχείρισης ενέργειας Ultra

Μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας έως και 20%, «υπόσχεται» η συσκευή διαχείρισης ενέργειας, Ultra, που προτείνει η Τεχνομηχανική.

Με τη συσκευή Διαχείρισης Ενέργειας Ultra πετυχαίνετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας έως και 20%, με ταυτόχρονη αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και επομένως μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.
Πως λειτουργεί;
Η Keseco LTD, αναπτύσσοντας την τεχνολογία «Sprintronics», κατάφερε να παράσχει αποτελεσματική αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό σύστημα, μέσω της παροχής κύματος στροβιλισμού (spin wave) ως ενέργεια μαγνητικού κύματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου και του πολυμερούς σύνθετου υλικού του Ultra. Το κύμα στροβιλισμού (spin wave) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος μαγνητικής ενέργειας, που δεν μπορεί να χρισημοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες ηλεκτρικής παροχής.

Οφέλη και Πλεονεκτήματα

  • Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση από 10% έως 20%, πολύ πιο επάνω από άλλες μεθόδους και προϊόντα.
  • Υψηλή Τεχνολογία και Ασφάλεια. Δεν έχει επιπτώσεις σε άλλες συσκευές και είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
  • Σταθερή απόδοση πάνω από 20 χρόνια.
  • Σημαντική επιστροφή χρημάτων από την επένδυση – Λόγω της χαμηλής τιμής αγοράς, της υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας, του χρόνου λειτουργίας και το είδος των καταναλώσεων, ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες.
  • Διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφαλούς λειτουργίας και απόδοσης.
Συνδυάστε την εγκατάσταση του Ultra, με την αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού στο χώρο σας με λαμπτήρες τεχνολογίας LED και το αποτέλεσμα θα είναι άμεσα αντιληπτό στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

www.ledgr.gr