Σεμινάριο «ErP και ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές»

H Wilo Hellas, διοργάνωσε σεμινάριο για τους φοιτητές των ΤΕΙ Αθήνας, την Παρασκευή 20 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στην Άνοιξη Αττικής.

Σεμινάριο με θέμα «ErP και ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές», παρακολούθησαν φοιτητές των ΤΕΙ Αθήνας, στην έδρα της Willo Hellas. Ο εκπαιδευτής κ. Ξ. Δαμιανός, μίλησε σε πάνω από 50 φοιτητές, για την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ο εισηγητής ανέλυσε τις νέες τεχνολογίες θέρμανσης/ψύξης και ενημέρωσε σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην κοινοτική νομοθεσία που δημιούργησε η Ε.Ε. και η οποία καθόρισε υποχρεωτική την ενεργειακή συμμόρφωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (ErP), που προβλέπει την αποκλειστική χρήση πιστοποιημένων προϊόντων νέας τεχνολογίας.
Μετά από την θεωρητική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, ακολούθησε πρακτική εκπαίδευση στην ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα πρακτικής εξάσκησης της Wilo Hellas.
Τέτοιου είδους εκδηλώσεις, λαμβάνουν χώρα, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί η Wilo Hellas, για το κοινό των μηχανολόγων και των τεχνικών όλων των κλάδων.