«Έρχεται» το 4ο συνέδριο ενεργειακής απόδοσης

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για την έναρξη του 4ου Energy Efficiency Conference, το οποίο και θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016, στο Αμφιθέατρο ΟΤΕΑcademy.

Το 4ο Energy Efficiency Conference εστιάζει στην ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν για την εσωτερική λειτουργία και τον φωτισμό σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια κάθε χρήσης και στη βιομηχανία (παραγωγική διαδικασία, εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές), για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες.

Το συνέδριο

Το Energy Efficiency Conference 2016, μετά από προσεκτική αξιολόγηση των πληροφοριών που απέσπασε από το σημαντικό κοινό των προηγούμενων διοργανώσεων, με ανανεωμένη μορφή, έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν για την εσωτερική λειτουργία και τον φωτισμό σε κτίρια κάθε χρήσης, αλλά και στη βιομηχανία (παραγωγική διαδικασία, εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές), για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση σε πολλαπλούς τομείς.
Στο συνέδριο, θα παρουσιαστούν στοχευμένες καλές πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts από την ελληνική και διεθνή αγορά θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης.

Παράλληλα, δύο εξαιρετικά επίκαιρα τεχνικά Workshops από σημαντικούς experts της αγοράς θα εκπαιδεύσουν τα στελέχη:
1. στην ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτίρια και
2. στην αποδοτική διαχείριση της ενέργειας στη βιομηχανία.

Στις μέρες μας, η ενεργειακή εξοικονόμηση αναδεικνύεται για τους περισσότερους κλάδους ως επιχειρηματική ευκαιρία, στοιχείο ενίσχυσης βιωσιμότητας, αύξησης της ανταγωνιστικότητας καθώς και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής υπευθυνότητας.

Θεματολογία συνεδρίου


Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί με κύριους άξονες τις Ενότητες:

• Energy Efficiency in Greece: Energy Conservation Efforts and Future Perspective
• On the way to a New Generation Energy Efficiency: Innovative Tools, Services & Equipment
• Βuildings Energy Efficiency Practices (Case studies)
• Industrial Energy Efficiency Practices (Case studies)

Θα παρουσιαστούν:

• Στρατηγικές και πρωτοβουλίες αποδοτικής διαχείρισης ενεργειακών πόρων
• Αειφορικός σχεδιασμός
• Παθητικό Κτίριο
• Φωτισμός
• Πιστοποίηση LEED-BREAM, ISO 50001
• Αυτοματισμοί
• Συστήματα και λογισμικά ενεργειακής διαχείρισης
• Βιομηχανική & κτιριακή συντήρηση

Γιατί να συμμετέχετε

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο 3ο Energy Efficiency Conference για να:

• Λάβετε την απαραίτητη ενημέρωση για τις τεχνολογίες αιχμής, τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες, τη στρατηγική και τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα.
• «Χτίσετε» τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες που θα γίνουν αρωγός στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πλάνων.
• Να αξιολογήσετε τις λύσεις και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην αγορά και ταιριάζουν στην δική σας επιχείρηση
• Αξιοποιήσετε το αποτελεσματικό networking που διασφαλίζεται από τη μαζική παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών, από τον προμηθευτή λύσεων & υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.

Συμμετοχές: Μαρία Βασιλικούδη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com