Το πρόγραμμα CERtuS στην EUSEW2016

Με εταίρους και από την Ελλάδα, το πρόγραμμα CERtuS, συνεχίζει να εξελίσσεται, ενώ επιλέχθηκε να συμμετέχει και στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια» 2016.

Το πρόγραμμα CERtuS, που θα δώσει το «παρών» στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια» 2016 (EUSEW2016 - www.eusew.eu) που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 13 έως τις 17 Ιουνίου, είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην διαμόρφωση καινοτομικών τρόπων χρηματοδότησης, για την ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων ώστε να γίνουν σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ).

Στο πρόγραμμα CERtuS το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (ΙΕΕ), συμμετέχουν Δήμοι, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και φορείς χρηματοδότησης από όλες τις οικονομικά πληγείσες χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία). Οι Έλληνες εταίροι είναι ο δήμος Αλίμου, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και η εταιρεία ΕΥΔΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.

Στην πρώτη φάση του έργου πραγματοποιήθηκαν οικονομοτεχνικές μελέτες και μελετήθηκαν χρηματοδοτικά σχήματα για τρία πιλοτικά κτίρια του δήμου Αλίμου (και συγκεκριμένα το Δημαρχείο, το Γραφείο Περιβάλλοντος και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη) προκειμένου να γίνουν ΣΜΕΚ.

Το πρόγραμμα πλέον εισέρχεται στη φάση της διάδοσης των αποτελεσμάτων του με τη διενέργεια ημερίδων και σεμιναρίων σε κάθε συμμετέχουσα χώρα καθώς και με την έκδοση βοηθημάτων για την ανάπτυξη παρόμοιων έργων στους Δήμους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος CERtuS για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν προγραμματίζετε να επισκεφθείτε την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια» στις Βρυξέλλες, αναζητείστε το εκθεσιακό περίπτερο του CERtuS την Τετάρτη 15 Ιουνίου από τις 9:00 έως 12:30 στη διεύθυνση Residence Palace, Rue de la Loi, 155, B-1040 Brussels, Belgium.