ΕΠΑ Θεσσαλονίκης: Επιχειρησιακός σχεδιασμός 2016

Τα δεδομένα για το φυσικό αέριο στην Κεντρική Μακεδονία και το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας, παρουσίασε σε σχετική συνέντευξη Τύπου, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Η Ε.Π.Α Θεσσαλονίκης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου σε δημοσιογράφους της πόλης στην Έδρα της εταιρίας, με ομιλητές τους κ. Βενέτιο Μπούρα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Αντωνόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Federico Regola, Γενικό Διευθυντή & κ. Λεωνίδα Μπακούρα, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για διάφορα θέματα που αφορούν την αναμόρφωση της αγοράς φυσικού αερίου, μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015, το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας καθώς και τα νέα προγράμματα προώθησης της χρήσης του φυσικού αερίου.

Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της, για το έτος 2016 έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την κατασκευή δικτύου-σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου ακόμα περισσότερων νοικοκυριών, επιχειρήσεων και βιοτεχνιών-βιομηχανιών του νομού Θεσσαλονίκης σε περιοχές που έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο, αλλά και σε νέες στους Δήμους Δέλτα (Σίνδος & Ιωνία), Παύλου Μελά (Νικόπολη), και Θερμαϊκού για την Άνω Περαία και τους Νέους Επιβάτες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται επενδύσεις συνολικού ύψους 8,4 εκατ. € με την κατασκευή 20 km δικτύου χαμηλής πίεσης και 0,18 km δικτύου μέσης πίεσης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή νέων σημείων παροχής και παροχετευτικών αγωγών, για περισσότερες από 9.000 νέες συνδέσεις στο Δίκτυο Διανομής της εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ευελιξία που επιβάλλουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, ανακοίνωσε την παροχή «ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» στις νέες συμβάσεις σύνδεσης και παροχής με το δίκτυο φυσικού αερίου, που θα καταρτιστούν από 01/07/2016 έως και 31/12/2016, για Αυτόνομη Θέρμανση (σε υπάρχουσα παροχετευτική στήλη ή συστοιχία μετρητών-κατασκευασμένη έως 31/12/2015) - Κεντρική Θέρμανση - Βιοτεχνική & Επαγγελματική Χρήση. Η προσφορά αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ κατασκευή του σημείου παροχής που αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης (τοποθέτηση έως και το μετρητή φυσικού αερίου). Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης αποκτά σημαντικό όφελος, καθώς δεν επιβαρύνεται με το ποσό των τελών σύνδεσης, αλλά μόνο με το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Παράλληλα με την προσφορά για τα τέλη σύνδεσης και με σκοπό τη διευκόλυνση αποπληρωμής του συνολικού κόστους αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης του υποψήφιου πελάτη και τη σύνδεσή της στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Η συμμετοχή της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης αφορά στην πιστοποίηση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου καθώς και την έκδοση Άδειας Χρήσης με σκοπό την τελική εκταμίευση του εγκεκριμένου ποσού από την Τράπεζα προς το δικαιούχο. Το προϊόν υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που θέτουν τα τραπεζικά ιδρύματα και μπορούν να συμμετέχουν όσοι υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου αφού πρώτα αξιολογηθεί η σχετική αίτηση από τα τραπεζικά καταστήματα.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διακύμανση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών, καθώς σύμφωνα με τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α – Άρθρο 61) μειώνεται από 01/01/2017 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για οικιακή χρήση και αυτό μεταφράζεται σε όφελος προς τον καταναλωτή σε 5,5 λεπτά ανά κυβικό.

Δεδομένης της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης (αυξάνεται κατά 6 λεπτά το λίτρο), το φυσικό αέριο τη χειμερινή περίοδο καθίσταται ακόμη πιο οικονομικό και ανταγωνιστικό καύσιμο επιφέροντας σημαντική εξοικονόμηση στον οικιακό καταναλωτή, πέρα από τη θετική επίδρασή του στο περιβάλλον.

Ήδη, κατά το 1ο εξάμηνο του 2016 το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι το πιο οικονομικό, ανταγωνιστικό και αποδοτικό καύσιμο και συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015 η τιμή του είναι μειωμένη κατά 20% για αυτόνομη, κεντρική θέρμανση και επαγγελματική χρήση. Επιπλέον, για το 1ο εξάμηνο του 2016, η εξοικονόμηση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των Δημοτικών-Δημοσίων κτιρίων από τη χρήση του φυσικού αερίου έναντι των ανταγωνιστικών μορφών ενέργειας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για όλες τις χρήσεις.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο διανομής και στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τη βελτίωση του επιπέδου επίβλεψης των έργων, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης υλοποιεί και θέτει σε λειτουργία μια σειρά έργων που βελτιώνουν την υποδομή της εταιρίας όπως:

• τη λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις αυτοψίες νέων συνδέσεων και για τους ελέγχους εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
• τη δημιουργία πύλης με e-services για τους τελικούς πελάτες.
• τη λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και επικοινωνίας (extranet) για τη βελτίωση της υπηρεσίας προς τους μηχανικούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των εγγράφων.
• την ανάπτυξη των Διαδικτυακών Εφαρμογών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS).
• τις επενδύσεις σε συστήματα αυτοματισμού, τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και εποπτείας του Δικτύου Διανομής (SCADA) με γνώμονα την ασφάλεια.
• την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για την συντήρηση, λειτουργία και Άμεση Επέμβαση, με παράλληλη εγκατάσταση ειδικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική ανάθεση έργων, καθώς και για την επίβλεψη και παρακολούθηση - καταγραφή των έργων.
• την εγκατάσταση μονάδων Τηλεμέτρησης στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα για την παρακολούθηση, καταγραφή και διαχείριση των καταναλώσεων φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο τήρησης των κανονισμών δικτύων Διανομής φυσικού αερίου η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης προγραμματίζει δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις φ.α., πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης ελέγχων λειτουργίας, καθοδικής προστασίας και διαρροών σε βάνες, σταθμούς διανομής και σταθμούς μέτρησης & ρύθμισης βιομηχανικών πελατών. Με την ύπαρξη δε της υπηρεσίας Άμεσης Επέμβασης, μιας υπηρεσίας που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως όλο τον χρόνο και υποστηρίζεται από 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε δυσλειτουργίες του Συστήματος Διανομής & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων έγκαιρα όποτε και όταν απαιτείται.

Κατά το έτος 2015, πραγματοποιήθηκαν 4 ασκήσεις ετοιμότητας, για περιπτώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος διανομής φυσικού αερίου με τη συμβολή των αρμόδιων Αρχών. Σκοπός των ασκήσεων είναι ο έλεγχος της ανταπόκρισης των δομών της εταιρίας ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητα και αποτελεσματικότητά της. Αντίστοιχες ασκήσεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται και κατά το έτος 2016.

Σε ότι αφορά το νομικό & ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4336/2015, έως την 01.01.2017 επίκειται ο λειτουργικός & νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας των εταιριών παροχής αερίου.

Για την εφαρμογή και την τήρηση του ανωτέρω νομικού πλαισίου, έχουν λάβει χώρα οι παρακάτω ενέργειες από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης:

• Υποβλήθηκε εισήγηση στη ΡΑΕ για τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια, τον Κανονισμό Τιμολόγησης της Δραστηριότητας Διανομής και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
• Τηρούνται από 1/1/2016 στα εσωτερικά λογιστικά της εταιρίας, χωριστοί λογαριασμοί για κάθε μία από τις δραστηριότητές της
• Υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ οι Αρχές και οι Κανόνες Κατανομής για το Λογιστικό Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
• Τροποποιήθηκε η Σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ
Παράλληλα, τον Ιούνιο 2016 υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ ο αναθεωρημένος Κανονισμός Τιμολόγησης, με την πρόταση για τα Τιμολόγια Διανομής, ο Κανονισμός Μετρήσεων του Δικτύου Διανομής και το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας όπως εγκρίθηκε προς υποβολή από τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου, για την κάλυψη του 70% του πληθυσμού στις περιοχές της Άδειας Διανομής, προβλέπεται για την περίοδο 2017-2021 η κατασκευή νέων δικτύων φυσικού αερίου συνολικού μήκους πάνω από 254 km ύψους 32,4 εκατ. €, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως σε Λαγκαδά, Κουφάλια, Χαλάστρα, Νέα Μεσήμβρια, Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Φίλυρο, Χορτιάτη, Βασιλικά, Μηχανιώνα και Επανομή.

Για την υλοποίηση όμως των σχετικών επενδύσεων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και η διασφάλιση της απόδοσης των επενδύσεων σε δίκτυα και συνδέσεις μέσω ενός εύλογου και αποδοτικού μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη διαμόρφωση τιμολογίων για την υπηρεσία Διανομής, που θα είναι ικανοποιητικά για τους μετόχους και θα διασφαλίζουν εξοικονόμηση στους καταναλωτές.

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου θα εξαρτηθεί από τους ανωτέρω παράγοντες και θα καθοριστεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.
Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας τηρώντας πάντα το νομικό & ρυθμιστικό πλαίσιο, θα προχωρήσουν από κοινού έως την 01/01/2017 στον νομικό & λειτουργικό διαχωρισμό τους, ιδρύοντας μία νέα Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας) για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας και μία νέα Εταιρία Παροχής Αερίου πανελλαδικής εμβέλειας για τη δραστηριότητα της Προμήθειας.

Όλα αυτά τα χρόνια η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης υπήρξε απόλυτα επικεντρωμένη στους στόχους της, τις ανάγκες της αγοράς και το συμφέρον των καταναλωτών. Σκοπός της εταιρίας ήταν και παραμένει, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και των υφιστάμενων υποδομών της. Γνώμονας, ο σεβασμός στην Άδεια, τη σύμβαση πώλησης με τη ΔΕΠΑ, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών προς τους πελάτες, τις αποφάσεις της ΡΑΕ και της Πολιτείας, την ασφάλεια του δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Στο ίδιο πλαίσιο θα συνεχίσει την πορεία της και στο μέλλον.