Οδηγός αξιολόγησης φ/β από την Messaritis

Η Messaritis Ανανεώσιμες ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης του οδηγού «Λειτουργία και Συντήρηση - Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Γραμμές» από την Solar Power Europe.

Ο οδηγός της Solar Power Europe έχει ως στόχο να ορίσει ένα ποιοτικό σημείο αναφοράς, βάσει του οποίου ο κάθε ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού σταθμού θα μπορεί να αξιολογεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του Ο&Μ συνεργάτη του.
Η SPE, πρώην EPIA (European Photovoltaic Industry Association), αποτελεί μια πανευρωπαϊκή ένωση, μέσω της οποίας εκπροσωπούνται οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας του κλάδου της ενέργειας. Στόχος της ένωσης είναι να διαμορφώσει το ρυθμιστικό περιβάλλον στο χώρο της ενέργειας και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του κλάδου στην Ευρώπη.

Τον Μάρτιο του 2015 η Messaritis Ανανεώσιμες έγινε μέλος του O&M Task Force το οποίο συγκλήθηκε από την SPE και αποτελείται από τις πλέον γνωστές και αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου.
Ενδεικτικά κάποια από τα μέλη της είναι οι: Trina Solar, 3E, ABB, Messaritis Renewables, Enel Green Power, Adler Solar, British Solar Renewables Group, Jinko, Conergy, DuPont Photovoltaic Solutions, Enphase Energy, Fortum, Iris, Kenergia Sviluppo, Lark Energy, Martifer Solar, Meteocontrol, PowerHub, Primrose solar, Alectris, Solarcentury, tco-solar, και UL.

Έπειτα από ένα χρόνο εργασίας της SPE, σε συνεργασία με τις εταιρίες - μέλη του Ο&Μ Task Force, δημοσιοποιήθηκε η πρώτη έκδοση του οδηγού «Λειτουργία και Συντήρηση - Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Γραμμές», η οποία είναι διαθέσιμη online εδώ.

Ο οδηγός αυτός αποτελεί το πρώτο βήμα στην καθιέρωση ενός επιπέδου ποιότητας αναφορικά με τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνα με την Messaritis Ανανεώσιμες και συνεπώς, η συμμετοχή της στη δημιουργία του, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία και ταυτόχρονα αναγνώριση της τεχνικής της υπεροχής σε θέματα O&M.

Η εταιρεία «Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες» αποτελεί μέρος του ομίλου εταιριών ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1955. Είναι ένας από τους βασικότερους και παλαιότερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και άλλων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει πιστοποιηθεί με ISO9001:2008 από τους Lloyds για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και για τη διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN62446:2009.