Ηλεκτρονικό εργαλείο για εξοικονόμηση σε ξενοδοχεία

Μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ξενοδοχεία προτείνει το neZEH e-toolkit, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Τουρισμού (UNWTO) και οι εταίροι του στην πρωτοβουλία ξενοδοχιακών εγκαταστάσεων σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (neZEH), ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου εργαλείου, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα ξενοδοχεία.
Πρόκειται για το neZEH e-toolkit, το οποίο αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση των ξενοδοχείων και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην σχεδόν μηδενική κατανάλωση.

Αποτελεί δε, το αποτέλεσμα μιας μακράς, τριετούς προσπάθειας των εν λόγω φορέων, η οποία και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση του ρυθμού στις ανακαινίσεις των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων, στο πλαίσιο της Οδηγίας για τη «συμμόρφωσή» τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, η οποία και θα τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, το neZEH e-toolkit αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση των ξενοδοχείων μέσα από ένα ερωτηματολόγιο και προσδιορίζει τις επιλογές για την ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών, ενώ αυξάνει και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα, μέσω παραδειγμάτων που εμπνέουν. Επιπλέον, η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη παρέχει τεχνικές συμβουλές σε ξενοδόχους και αναδεικνύει εμβληματικά έργα nZEB στον ευρωπαϊκό τομέα του Τουρισμού.

Δεκαέξι ξενοδοχεία σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία) συμμετείχαν στο πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ως neZEH ξενοδοχεία, με τη χώρα μας να εκπροσωπείται από τα ξενοδοχεία Αρκάδι, Ibiscos Garden Hotel και Sentido Vasia Resort & Spa, που βρίσκονται όλα στην Κρήτη και τα οποία τιμήθηκαν φέτος στα Βραβεία Τουρισμού 2016.