Φ/Β σύστημα 3MW με μετατροπείς Fronius Eco

Σε λειτουργία τέθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3MW στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Κύπρο, στο οποίο γίνεται χρήση μετατροπέων Fronius Eco.

Το έργο είναι ιδιοκτησίας της εταιρίας Waneron, και κατασκευάστηκε από την εταιρία Cyfield. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο φ/β σύστημα στην Κύπρο αυτή την στιγμή και αναμένεται να παράγει ετησίως 4950 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονομώντας παράλληλα 3370 τόνους διοξειδίου του άνθρακα . Στο φ/β σύστημα χρησιμοποιήθηκαν 125 μετατροπείς στοιχειοσειράς Fronius ECO 25.0 με ενσωματωμένες ασφάλειες DC και απαγωγείς υπερτάσεων DC. H προμήθεια όλου του φ/β εξοπλισμού έγινε από την εταιρία Big Solar Cyprus.

Σχετικά με τη Fronius International GmbH

Η Fronius International GmbH είναι Αυστριακή εταιρεία που εδρεύει στην πόλη Pettenbach και έχει εγκαταστάσεις επίσης στις πόλεις Wels, Thalheim, Steinhaus και Sattledt. Με 3,385 εργαζομένους παγκοσμίως, η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της τεχνολογίας ηλεκτροσυγκόλλησης, φωτοβολταϊκών και τεχνολογίας φόρτισης συσσωρευτών. Περίπου το 91.5% των προϊόντων της εξάγονται μέσω των 21 διεθνών θυγατρικών της και του δικτύου μεταπωλητών της, σε πάνω από 60 χώρες. Τα καινοτόμα προϊόντα και οι προηγμένες υπηρεσίες της, καθώς και οι 928 ενεργές ευρεσιτεχνίες που κατέχει, καθιστούν την Fronius παγκόσμιο ηγέτη στην καινοτομία.